Hyppää pääsisältöön
Kuvassa henkilöitä keskustelemassa pöydän äärellä.

Sidosryhmäyhteistyö

Koordinaatti toimii yhteistyössä nuorisoalan toimijoiden kanssa edistääkseen nuorille suunnattuja palveluja sekä nuorten osallisuutta ja vaikuttamista.

Koordinaatti toimii yhteistyössä nuorisoalan toimijoiden kanssa edistääkseen nuorille suunnattuja palveluja sekä nuorten osallisuutta ja vaikuttamista. Työskentelemme verkostomaisella työotteella, jotta voimme varmistaa saavutettavuutta ja laatua nuorten palveluissa. Sidosryhmäyhteistyötä toteutamme osana kolmea valtakunnallista osaamiskeskusta sekä muissa kumppanuuksissa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Yhteistyö on hedelmällistä molemmille osapuolille. Sen myötä viestiä saadaan kulkemaan tehokkaasti nuorisotyön kentälle ja nostettua tärkeitä asioita keskusteluun. Palveluita ei voida kehittää ja toteuttaa yksin organisaation sisällä, vaan mukaan tarvitaan laaja joukko nuoria ja nuorten parissa toimivia yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. 

Monialaista ja moniammatillista yhteistyötä

Koordinaatin olemassaolon aikana nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottava verkosto on kasvanut lähes kymmenkertaiseksi. Samanaikaisesti myös kentän tarpeet ja toiveet ovat kasvaneet. Uudet toimijat tarvitsevat palveluiden kehittämistä ja laatua tukevaa koulutusta, ammatillista tukea sekä uusia välineitä. 

Myös Koordinaatti kansallisena toimijana tarvitsee yhteistökumppaneita tuekseen. Monialainen yhteistyö tuo uudenlaisia ulottuvuuksia asiantuntija- ja tukipalveluihin ja arvokasta tietoa palveluiden kehittämiseksi. Yhteistyön myötä on järjestetty esimerkiksi monialaisia koulutuksia ja seminaareja. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkostossa mukana olevat toimijat edustavat myös monialaisuutta. Tiedon ja osaamisen jakamisen kannalta on merkittävää, että seminaareja, koulutustarjontaa ja tukipalveluita voidaan suunnitella monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Koordinaatin kansallisia yhteistyötahoja ovat muun muassa

 • aluehallintovirastot 
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
 • nuorten tieto- ja neuvontatyön ja digitaalisen nuorisotyön hankkeet
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) 
 • nuorisotyötä tekevät järjestöt 
 • Opetushallitus 
 • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI / Mediataitoviikko 
 • kuntien nuorille suunnatuista palveluista vastaavat tahot 
 • Mediakasvatusseura ry 
 • ministeriöt 
 • Mieli Suomen mielenterveys ry
 • nuorisoalan osaamiskeskukset
 • Nuorisoasuntoliitto ry 
 • nuorisotoimialan oppilaitokset 
 • nuorisotutkijat 
 • nuorten ryhmät ja yksittäiset nuoret ympäri Suomen 
 • Suomen Mielenterveysseura 
 • Suomen Nuorisokeskukset ry 
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry 
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
 • Valtakunnallinen työpajayhdistys

Kansainvälinen yhteistyö
Koordinaatille kansainvälinen yhteistyö on luonteva osa toimintaa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi erilaisten projektien, koulutusten ja julkaisujen parissa.
 
ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency 
Koordinaatti on nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn jäsen. ERYICA on perustettu vuonna 1986. Sen tehtävä on vahvistaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden välistä yhteistyötä Euroopassa. Tavoitteena on kehittää ja tukea tieto- ja neuvontapalveluiden rakenteita ja käytäntöjä sekä samalla lisätä palveluiden tunnettuutta. Kaikki tehtävä työ perustuu nuorten tiedontarpeisiin sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisiin periaatteisiin. 

www.eryica.org 

 

USE-IT Europe -verkosto 
Koordinaatti liittyi USE-IT Europe -verkoston jäseneksi syksyllä 2012. Koordinaatti edustaa verkostossa nuorten tieto- ja neuvontapalveluita Suomessa. USE-IT -verkoston toimijat tarjoavat nuorille suunnattua, suunniteltua ja kohdennettua matkailutietoa esitteiden, karttojen ja verkkopalveluiden välityksellä. USE-IT -tuotteita suunnittelevat ja toteuttavat aina paikalliset nuoret. Tuotteet ovat ei-kaupallisia, maksuttomia ja ajan tasalla olevia. 

USE-IT Europe -verkoston jäsenyydellä Koordinaatti mahdollistaa USE-IT -tuotteiden julkaisemisen Suomessa. Ensimmäinen USE-IT -kartta julkaistiin Helsingissä syyskesällä 2012. Kartan julkaisemisesta vastasi nuorten ryhmä, joka sai julkaisemiseen tukea Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmasta.

www.use-it.travel 

 

DesYIgn-projekti (2019-2021)
Koordinaatti on yksi kumppani DesYIgn-projektissa, joka saa rahoituksensa Erasmus+-ohjelmasta. Projektia koordinoi ERYICA. DesYIgn-projektissa tavoitteena on pohtia miten nuorten tieto- ja neuvontapalveluita voidaan toteuttaa uudella tavalla palvelumuotoilun keinoin ja tuottaa työkaluja sekä innovatiivisia tapoja tavoittaa laajoja joukkoja nuoria. Erityisesti nuoria, joilla on riskinä joutua syrjään. Mahdollistammme uusilla palvelun tuottamisen tavoilla sen, että palvelut ovat saavutettavissa mahdollisimman helposti ja niiden taustalla on tarkoituksenmukaiset suunnitelmat, strategiat sekä rakenteet.

Projekti kumppanit ovat: ERYICA (Luxembourg), Youth Work Ireland (Irlanti), Koordinaatti (Suomi), Agence Nationale pour l'Information des Jeunes (Luxembourg), Dirección General de Juventud y Deportes de Madrid (Espanja), ProMo Cymru (Wales), Aġenzija Żgħażagħ (Malta), Institut Valencià de la Joventut (Espanja) and Åbo Akademi University (Suomi). 

Lisätietoa projektista englanniksi ERYICAn verkkosivulla.

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!