Hyppää pääsisältöön

Hankkeet

Koordinaatti on osallistunut verkostoimaiseen yhteiskehittämiseen ja on toimijoiden asiantuntijatukena nuorisoalan kehittämistyössä. Toimimme kumppanina ja asiantuntijana erilaisissa kehittämistehtävissä ja -teemoissa nuorisoalan toimijoiden tueksi sekä edistäen yhteiskehittämisellä laadukkaita ja saavutettavia nuorisotyön palveluita.

Koordinaatti on sijoittunut osaamiskeskustehtävissään rakenteellisesti osaksi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden nuorisopalveluita.

Nuorisoalan osaamiskeskusten toimikausi päättyy maaliskuun 2024 lopussa. Siten myös Koordinaatin toiminta päättyy 31.3.2024.

Olemme toimineet aktiivisena kumppanina useissa kansallisissa tai kansainvälisissä hankkeissa kuluneiden ja nykyisten osaamiskeskusvuosien aikana. Koordinaatti on ollut kumppanina muun muassa seuraavissa kehittämishankkeissa.

EU inFORM - Young Voters -hanke (2023-2024)

EU inFORM - Young Voters -hankkeen (1.2.2023-30.6.2024) tarkoituksena on lisätä nuorten äänestäjien tietoista osallistumista tuleviin europarlamenttivaaleihin. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti tulevissa vaaleissa ensimmäistä kertaa äänioikeutettuna olevat nuoret. 

Hankkeen päätavoitteet: 

  • tiedotetaan nuorille nuorisoystävällisesti EU:sta, europarlamenttivaalien tärkeydestä, heidän äänioikeudestaan, äänestysmenettelyistä eri maissa ja eri poliittisten ohjelmien sisällöistä;  
  • nuorten kansalaisten huolien, huolenaiheiden ja näkemysten välittäminen eri päätöksentekoelimiin sekä poliittisille päättäjille; ja 
  • torjua EU-vaaleihin liittyvää disinformaatiota ja tiedon manipulointia   

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään erilaisia toimia ja resursseja, jotka kohdistuvat kolmeen pääryhmään - potentiaalisiin nuoriin äänestäjiin (pääkohderyhmä), nuoriin aktivisteihin (tiedon välittäjät), nuorisotyöntekijöihin ja muihin kasvattajiin: 

  • Monikielinen Web Hub – luotu toimintaa ja kampanjaa varten, jossa on nuorisoystävällistä tietoa eri näkökohdista: EU-vaalit, miksi äänestää; EU:n toiminta; oikeus äänestää; kunkin maan äänestysmenetelmät; poliittisten ohjelmien vertailu eri politiikanaloilla, mukaan lukien nuorisopolitiikka; jne. 
  • Nuorten aktivistien joukko vertaisvaikuttajina ja kampanjoijina.  
  • Monikielinen sosiaalisen median kampanja Tiktokissa, Instagramissa ja YouTubessa. 

Hanketta koordinoi nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen kattojärjestö ERYICA (Luxembourg). Hankkeen rahoittaa Euroopan parlamentti. 

Hankekumppanit: FIJWB (Belgia), ZICM (Kroatia), HARNO (Viro), Koordinaatti (Suomi), Eurodesk Italy (Italia), Aġenzija Żgħażagħ (Malta), IPDJ (Portugali), FNT (Romania), MISSS (Slovenia), and IVAJ (Espanja)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021) 

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Tarkoituksena on vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta hyvien käytäntöjen myötä. 

Hankkeessa tuotetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tietokanta. Tietokantaan nostetaan esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta on tarkoitus saada kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan asiaa koskevia tiedotteita ja someviestintää usealla eri kielellä käytäntöjen levittämiseksi.  

Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Koordinaatti.

DesYIgn-projekti (2019-2021)

Koordinaatti on yksi kumppani DesYIgn-projektissa, joka saa rahoituksensa Erasmus+-ohjelmasta. Projektia koordinoi ERYICA. DesYIgn-projektissa tavoitteena on pohtia miten nuorten tieto- ja neuvontapalveluita voidaan toteuttaa uudella tavalla palvelumuotoilun keinoin ja tuottaa työkaluja sekä innovatiivisia tapoja tavoittaa laajoja joukkoja nuoria. Erityisesti nuoria, joilla on riskinä joutua syrjään. Mahdollistammme uusilla palvelun tuottamisen tavoilla sen, että palvelut ovat saavutettavissa mahdollisimman helposti ja niiden taustalla on tarkoituksenmukaiset suunnitelmat, strategiat sekä rakenteet.

Projektikumppanit ovat: ERYICA (Luxembourg), Youth Work Ireland (Irlanti), Koordinaatti (Suomi), Agence Nationale pour l'Information des Jeunes (Luxembourg), Dirección General de Juventud y Deportes de Madrid (Espanja), ProMo Cymru (Wales), Aġenzija Żgħażagħ (Malta), Institut Valencià de la Joventut (Espanja) and Åbo Akademi University (Suomi). 

Lisätietoa projektista englanniksi ERYICAn verkkosivulla.

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hanke (2019–2020)

Valtakunnallinen Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hanke rakentui vahvalle verkostomaiselle asiantuntijayhteistyölle. Hankkeen keskeisin tavoite oli vahvistaa nuorisotyöntekijöiden tietoja ja taitoja käsitellä seksuaaliväkivaltaan, houkutteluun seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming) ja seksuaaliseen häirintään liittyviä asioita nuorten kanssa. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö 1.5.2019-31.7.2020 erityisavustuksena.

Työn tueksi nuorisotyön ammattilaisille ja muille nuorten parissa toimiville tuotettiin erilaisia tietosisältöjä, julkaisuja sekä koulutuksia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanit olivat organisaatioita, joilla on osaamista ja kokemusta lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneina toimivat Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Nuorten Exit, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Rikosuhripäivystys, Loisto setlementti ry ja Pelastakaa Lapset ry.

Teemaan liittyviä materiaaleja kootaan ja ylläpidetään Koordinaatti.fi/grooming -osoitteessa.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!