Koordinaatti

Osaamiskeskus Koordinaatin tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on tasavertaisesti käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Laadukkailla palveluilla edistetään osaltaan nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Koordinaatin tehtävänä on tuottaa asiantuntija- ja tukipalveluita nuorten tieto- ja neuvontatyön valtakunnalliselle palveluverkostolle. Verkosto muodostuu nuorisotyön organisaatioista ja ammattilaisista kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. Keskuksen muita tehtäviä ovat mm. koulutukset, kehittämishankkeet, sidosryhmäyhteistyö sekä valtakunnallisten nuorille suunnattujen palveluiden tuottaminen (Nuortenelämä.fi ja Nuortenideat.fi).

Koordinaatti on nuorisoalan valtakunnallinen osaamiskeskus, jonka toiminnan rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2006 perustettu keskus toimii Oulussa osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.

Koordinaatin tehtävät vuosille 2018-2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Koordinaatille osaamiskeskustehtäväksi vuosille 2018-2019 kehittää nuorten tieto‐ ja neuvontatyötä sekä vahvistaa siihen liittyvää osaamista, ymmärrystä ja yhteistyötä nuorisoalalla. Tavoiteohjausasiakirjassa tehtäväalueiksi on määritelty:

  1. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittäminen
  2. Koulutus- ja tukipalvelut
  3. Viestintä

Koordinaatin tavoitteet vuosille 2018-2019

  • Nuorten tieto ja neuvontatyötä koskeva ymmärrys ja osaaminen vahvistuu. Nuorten tieto- ja neuvontatyö kehittyy sekä asemoituu muuttuvaan toimintaympäristöön, erityisesti Ohjaamoihin, ja palvelut ovat saatavilla ja saavutettavissa koko maassa monikanavaisuutta hyödyntäen.
  • Tuotetaan ja tarjotaan nuorten tieto‐ ja neuvontatyön asiantuntijoille heidän tarpeisiinsa vastaavaa tietoa ja koulutusta sekä vahvistetaan nuorten tieto‐ ja neuvontatyön osaamista.
  • Yhteistyössä kehitetyt toimintamallit ja työkalut tulevat laajasti käyttöön ja hyödyttävät nuorisoalaa. Verkkopalvelut tavoittavat kohderyhmänsä.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff