Hyppää pääsisältöön
Koordinaatin koko tiimi yhteiskuvassa seisten.

Koordinaatti

Koordinaatti vahvistaa nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevien osaamista sekä työmuodon tunnettuutta.

Vuonna 2006 perustettu Koordinaatti on nuorten tieto- ja neuvontatyön valtakunnallinen asiantuntija ja kehittäjä. Se on kumppani, joka vahvistaa osaamista sekä toteuttaa monialaista ja verkostomaista yhteistyötä. Vuoden 2018 alusta vuoden 2020 maaliskuun loppuun saakka Koordinaatti on ollut yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisoalan valtakunnallisista osaamiskeskuksista. Keväästä 2020 eteenpäin Koordinaatti jatkaa nuorisoalan kehittämistä uusissa osaamiskeskusten yhteenliittymissä, jotka nimettiin maaliskuussa 2020.

Koordinaatin tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on tasavertaisesti käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Laadukkailla palveluilla edistetään osaltaan nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

Koordinaatin tehtävänä on tuottaa asiantuntija- ja tukipalveluita nuorten tieto- ja neuvontatyön valtakunnalliselle palveluverkostolle. Verkosto muodostuu nuorisotyön organisaatioista ja ammattilaisista kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. Keskuksen muita tehtäviä ovat mm. koulutukset, kehittämishankkeet ja sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi Koordinaatti vastaa kahdesta valtakunnallisesta nuorille suunnatusta verkkopalvelusta, jotka ovat Nuortenelämä.fi  sekä vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi.

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!