Hyppää pääsisältöön

Vahvista osaamistasi seksuaaliväkivallan vastaisessa työssä

Merja-Maaria Oinas

suunnittelija,

Koordinaatti

Kuvaus

Koordinaatin yksi osaamiskeskustehtävistä on vahvistaa nuorten parissa työtä tekevien osaamista digitaaliseen mediaan liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy nuorisotyössä on osa tätä työtä. Nuorten parissa työtä tekevien on tärkeää pitää oma osaamisensa ajan tasalla.
Artikkelin kirjoittaja Merja-Maaria Oinas seisoo fläppitaulun edessä pitäen koulutustilaisuutta

Sisältö

Teknologian kehittymisen ja digitaalisen median käytön arkipäiväistymisen myötä lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaaliväkivalta verkossa vaikuttaa lisääntyneen viimeisen kymmenen vuoden ajan. Lasten ja nuorten kohtaama seksuaalinen häirintä, seksuaaliväkivalta ja houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming) ovat yleistyneet, erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tämän vuoksi on tärkeää, että teemaa käsitellään nuorten kanssa ja työntekijöillä on tarvittava osaaminen.  

”Seksuaaliväkivalta” on kattokäsite. Sillä loukataan henkilön itsemääräämisoikeutta ja oman seksuaalisuuden koskemattomuutta. Se sisältää niin fyysisiä kuin verkkovälitteisiäkin tekomuotoja. Aikuisen lapseen kohdistavat seksuaaliset teot, sekä toiminnan kuvaaminen, materiaalin jakaminen ja sen levittäminen verkossa ovat seksuaaliväkivaltaa. Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming) on myös seksuaaliväkivaltaa.  

Miten tehdä seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisevää työtä, jotta estetään lasten ja nuorten kohtaamaa häirintää ja seksuaaliväkivaltaa, ja lisätään sitä kautta heidän hyvinvointiaan? Ensinnäkin tulee varmistaa, että oma ja työyhteisön osaaminen ovat ajan tasalla ja keskeisimmät asiat hallussa. Seksuaaliväkivallan vastaisen työn tulee olla suunnitelmallinen osa nuorten parissa tehtävää nuorisotyötä ja -toimintaa. Jokaisen tulisi tietää keskeisimmät yhteistyökumppanit, joita voi konsultoida ja saada tarvittaessa apua ja tukea. On myös huomioitava, että aihe voi tulla esiin yllättäen arjen tilanteissa. Silloin tulee jo etukäteen olla pohtinut muutamaa asiaa:  

  • Miten reagoin ja toimin, jos lapsi tai nuori kertoo häirinnästä tai seksuaaliväkivaltakokemuksesta?  
  • Miten toimin ja otan aiheen puheeksi, jos lapsesta tai nuoresta herää huoli?  
  • Miten ja mistä näkökulmasta käsittelen aihetta osana nuorten parissa tehtävää työtä?  
  • Miten käsittelen aihetta arkipäivän tilanteissa? 

  

Vahvista osaamistasi ja hyödynnä materiaalit seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn 

Seksuaaliväkivallan vastaista työtä voi tehdä useasta eri näkökulmasta käsin – sinulla on siis varaa, mistä valita. Teemaa voi käsitellä turva- ja mediataitojen vahvistamisen, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden (omien rajojen) tai seksuaalioikeuksien edistämisen tai seksuaalikasvatuksen näkökulmista. Aiheesta on olemassa paljon eri toimijoiden tuottamia materiaaleja, jotka helpottavat teemaan perehtymistä ja suunnittelua siitä, miten aihetta itse omassa työyhteisössä voisi käsitellä.  

Mistä lähteä liikkeelle? Koordinaatin julkaisema Kysy, kohtaa ja kuuntele -opas on suunnattu nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Asiantuntijoiden kirjoittamat artikkelit tarjoavat lisätietoa ja käytännön vinkkejä seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä. Sanoilla on merkitystä -termikäsikirjassa puolestaan määritellään suositeltavat termit lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan sanoittamiseen. Materiaalivinkit-Materialtips -julkaisu kokoaa yhteen nuorisotyön ammattilaisille ja nuorten parissa toimiville hyödyllisiä oppaita, verkkosivustoja, menetelmiä, videoita, julisteita ja muita materiaaleja.

Vuosina 2019-2020 Koordinaatti toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeen. 

Kokoamme teemaan liittyviä keskeisiä materiaaleja osoitteeseen Koordinaatti.fi/grooming 

Lue lisää: 

Kysy, kohtaa ja kuuntele -opas

Sanoilla on merkitystä - Termikäsikirjassa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan sanoittamiseen

Materiaalivinkit – Materialtips Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä. Att identifiera och förebygga grooming i ungdomsarbete 

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!