Hoppa till huvudinnehåll

Barns och ungas deltagande på nätet reformeras

Kuvaus

Justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet håller på att i samarbete med organisationsaktörer utveckla en ny sorts plattform för digitalt deltagande, e-Panelen (www.epanelen.fi) samt en verksamhetsmodell till stöd för barns och ungas deltagande.
Som en del av denna reform gick justitieministeriets tjänst Nuortenideat.fi offline den 15 august 2022.
Viisi nuorta seisoo rivissä katsoen käsissään olevia älylaitteita. Nuoret hymyilevät

Brödtext

I fortsättningen är det möjligt att utnyttja justitieministeriets andra demokratitjänster som finns på webbplatsen www.demokrati.fi. Exempel på demokratitjänster och deras användningssätt:

  • Epanelen.fi är en ny digital plattform för deltagande, som är avsedd särskilt för unga. Den erbjuder alla unga under 29 år lika möjligheter att få sin röst hörd i samhällsfrågor.
  • Dinåsikt.fi är en webbtjänst som effektiviserar medborgarnas, organisationernas och myndigheternas ömsesidiga dialog och deltagande. I tjänsten kan man inleda diskussioner och enkäter om aktuella ämnen.
  • I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna och de som utnyttjar tjänster komma med initiativ till kommunen. Med hjälp av invånarinitiativ kan kommuninvånarna lyfta fram aktuella frågor eller problem och göra beslutsfattarna uppmärksamma på dessa.
  • På webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan röstberättigade finska medborgare lägga fram ett medborgarinitiativ. Medborgarinitiativet kan vara ett förslag till en ny lag eller så kan initiativet gälla ändring eller upphävande av en gällande lag.

Beroende på ändamålet kan plattformar för sociala medier utnyttjas på olika sätt. Information och råd om olika sätt att använda sociala medier får du från Koordinaatti.

Koordinaatti erbjuder också i fortsättningen stöd och råd för planering och ibruktagande av digital delaktighets- och påverkningsverksamhet.

Ta kontakt per e-post på adressen nutikoordinaatio@ouka.fi.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!