Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Barns och ungas deltagande på nätet reformeras

Kuvaus

Justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet håller på att i samarbete med organisationsaktörer utveckla en ny sorts plattform för digitalt deltagande, e-Panelen (www.epanelen.fi) samt en verksamhetsmodell till stöd för barns och ungas deltagande. Som en del av denna reform gick...

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan består under åren 2020–2023 av Nuorten Akatemia, Förbundet för Finlands ungdomsråd, Utvecklingscentralen Lärorik och Koordinaatti som administreras av Uleåborgs stad. Nuorten Akatemia fungerar som administrerande instans för Kompetenscentret för delaktighet och och påverkan, och ansvarar för kompetenscentrets verksamhet i sin helhet.

Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete

Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete består under åren 2020–2023 av Sydöstra Finlands yrkeshögskola Oy (Juvenia), Ungdomsforskningssällskapet rf, Koordinaatti som administreras av Uleåborgs stad, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf och för utvecklingshelheten ansvarar Kanuuna som administreras av Lahtis stad.

Kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete

Kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete består under åren 2020-2023 av Verke som administreras av Helsingfors stad och Koordinaatti som administreras av Uleåborgs stad.  Verke är administrativ aktör för Kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete och ansvarar för kompetenscentrets verksamhet mot undervisnings- och kulturministeriet.

Utbildningssamarbete

Koordinaattis utbildningssamarbete är mångsidigt. Vi erbjuder möjligheter till praktik och samarbete för att göra avhandlingar. Dessutom håller vi olika föreläsningar och workshops för studenter inom ungdomsområdet. Vi är också ofta involverade som partner i utbildningsutvecklingsprojekt som leds av utbildningsinstitutioner.

Kompetenscentrum

Komptenscentren utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.

Prenumerera på Kompetenscentrum

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!