Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Ungdomssektorns kompetenscentra ger perspektiv och konkreta metoder för att främja ungas delaktighet

Kuvaus

Delaktighet och utveckling av delaktighet har över lag blivit allt viktigare i samhällsdebatten och dess betydelse har noterats. Vad består ungas delaktighet av och hur kan den stödjas och främjas i miljöer som är meningsfulla för unga?

Involvera din ungdomsgrupp i att påverka den framtida ungdomspolitiken i Finland!

Kuvaus

Finlands regering kommer att utarbeta en plan som definierar de viktigaste målen och åtgärderna vad gäller ungdomar under de kommande åren. Planen kallas till regeringens ungdomspolitiska program (förkortas VANUPO). Ministeriet vill involvera ungdomar i utarbetandet och bedömning av planen.

Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen fortsätter

Kuvaus

Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen, som särskilt riktar sig till ungdomar, fortsätter som en del av reformen av justitieministeriets demokratitjänster. Samtidigt slopas tjänsten Ungasidéer.fi, tjänsten upphördes 15.08.2022.

Barns och ungas deltagande på nätet reformeras

Kuvaus

Justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet håller på att i samarbete med organisationsaktörer utveckla en ny sorts plattform för digitalt deltagande, e-Panelen (www.epanelen.fi) samt en verksamhetsmodell till stöd för barns och ungas deltagande. Som en del av denna reform gick...

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan består under åren 2020–2023 av Nuorten Akatemia, Förbundet för Finlands ungdomsråd, Utvecklingscentralen Lärorik och Koordinaatti som administreras av Uleåborgs stad. Nuorten Akatemia fungerar som administrerande instans för Kompetenscentret för delaktighet och och påverkan, och ansvarar för kompetenscentrets verksamhet i sin helhet.

Prenumerera på Kompetenscentret för delaktighet

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!