Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Ungdomssektorns kompetenscentra ger perspektiv och konkreta metoder för att främja ungas delaktighet

Kuvaus

Delaktighet och utveckling av delaktighet har över lag blivit allt viktigare i samhällsdebatten och dess betydelse har noterats. Vad består ungas delaktighet av och hur kan den stödjas och främjas i miljöer som är meningsfulla för unga?

Involvera din ungdomsgrupp i att påverka den framtida ungdomspolitiken i Finland!

Kuvaus

Finlands regering kommer att utarbeta en plan som definierar de viktigaste målen och åtgärderna vad gäller ungdomar under de kommande åren. Planen kallas till regeringens ungdomspolitiska program (förkortas VANUPO). Ministeriet vill involvera ungdomar i utarbetandet och bedömning av planen.

Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen fortsätter

Kuvaus

Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen, som särskilt riktar sig till ungdomar, fortsätter som en del av reformen av justitieministeriets demokratitjänster. Samtidigt slopas tjänsten Ungasidéer.fi, tjänsten upphördes 15.08.2022.

Barns och ungas deltagande på nätet reformeras

Kuvaus

Justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet håller på att i samarbete med organisationsaktörer utveckla en ny sorts plattform för digitalt deltagande, e-Panelen (www.epanelen.fi) samt en verksamhetsmodell till stöd för barns och ungas deltagande. Som en del av denna reform gick...

E-panelen gör barns och ungas röst hörd i beslutsfattandet

Kuvaus

Justitieministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet. Utgivningsdatum 11.4.2022. Justitieministeriets nya webbtjänst E-panelen erbjuder en tillförlitlig och trygg plattform för hörande av barn och unga om aktuella frågor och för dialog mellan barn, unga och...

Du är en demokratifostrare!

I handboken Du är en demokratifostrare! finns information om de ungas delaktighet och påverkan, redskap för att främja de ungas delaktighet, tips för att producera idéer och metoder för en mångsidig utveckling av påverkningsfärdigheter. Materialet är avsett för lärare, handledare och för alla som arbetar med unga.

Kompetenscentrum

Komptenscentren utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.

Prenumerera på Delaktighet

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!