Hoppa till huvudinnehåll

Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen fortsätter

Kuvaus

Pilotanvändningen av den nya webbtjänsten E-panelen, som särskilt riktar sig till ungdomar, fortsätter som en del av reformen av justitieministeriets demokratitjänster. Samtidigt slopas tjänsten Ungasidéer.fi, tjänsten upphördes 15.08.2022.
Nuori miesoletettu istuu valkoisten tyynyjen päällä kannettava tietokone sylissään

Brödtext

Genom reformen vill man minska överlappningar i användningen av webbtjänsterna för deltagande och öka interaktionen mellan den offentliga förvaltningen och det civila samhället. Användarna av tjänsten Ungasidéer.fi styrs i fortsättningen till både E-panelen och tjänsten Dinåsikt.fi samt till andra demokratitjänster. De får också stöd i att börja använda tjänsterna.

Våren 2022 pilottestades webbtjänsten E-panelen, som erbjuder en tillförlitlig och trygg plattform för hörande av barn och unga om aktuella frågor och för dialog mellan barn, unga och beslutsfattare. E-panelens ledda webbdiskussioner är ett nytt sätt att göra barns och ungas röst bättre hörd i beslutsfattandet.

De första upplevelserna av E-panelen var uppmuntrande

Den tekniska plattformen kräver ännu en hel del utveckling för att den ska bli tillgänglig och lätt att använda, men de unga som deltog i panelerna upplevde att själva konceptet fungerar. Vid det fortsatta utvecklingsarbetet kommer man att höra barns och ungas egna erfarenheter och idéer.

Arbetet med att utveckla E-panelen fortsätter under 2022–2023 utifrån responsen från deltagarna i pilotförsöket och panelerna. Organisationer som deltar i pilotfasen, såsom kommuner, välfärdsområden och frivilligorganisationer, erbjuds stöd för planeringen och inledandet av E-panelerna. Användningen av tjänsten är avgiftsfri för både dem som ordnar panelerna och dem som deltar i panelerna. 

I anslutning till E-panelen har det utvecklats en verksamhetsmodell i samarbete mellan ministerierna, forskningen och olika medborgaraktörer. Syftet med verksamhetsmodellen är att stärka barns och ungas möjligheter till likvärdigt deltagande och öka växelverkan mellan personer i olika åldrar och med olika bakgrund. 

E-panelen har utvecklats i samarbete med den nationella barnstrategin, undervisnings- och kulturministeriet, kompetenscentret för delaktighet på ungdomsområdet, Finlands Röda Kors och forskningsprojektet ALL-YOUTH vid Tammerfors universitet. E-panelen är en av justitieministeriets demokratitjänster. Du kan bekanta dig med demokratitjänsterna på adressen www.demokratia.fi

www.epanelen.fi
Organisationer som är intresserade av att pilottesta E-panelen kan ta kontakt på adressen: demokratia.om@gov.fi

Mer information:

Liisa Männistö, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 231, fornamn.efternamn@gov.fi

Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 0295 150 348, fornamn.efternamn@gov.fi

Marja N. Pulkkinen, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 113, fornamn.N.efternamn@gov.fi

Laura Kuusio, sakkunnig i den nationella barnstrategin, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 352, fornamn.efternamn@gov.fi

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!