Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum

Komptenscentren utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.

Kompetenscentrum utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

Enligt den nya ungdomslagen kan det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för verksamhet i riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Enligt bestämmelsen godkänner undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrum som berättigade till statsbidrag. Avsikten är att kompetenscentrumen ska inleda verksamheten från början av 2018.

Den 5 mars 2020 godkände undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrumen på ungdomsområdet med rätt till statsbidrag för 2020-2023, i enlighet med tyngdpunkterna i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2020-2023. 

Kompetenscentrumens verksamhetsperiod slutar den 31 mars 2024. Följaktligen avslutas också Koordinaattis verksamhet. 

Kompetenscentren 2020-2023 är:

Ungdomsarbete i kommunen
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Sammanslutningens huvudman: Lahden kaupunki

Lägesbilden och genomslaget i fråga om organisationer på ungdomsområdet
Osaamiskeskus Kentauri
Sammanslutningens huvudman: Suomen Partiolaiset ry

Delaktighet och påverkan
Osallisuuden osaamiskeskus
Sammanslutningens huvudman: Nuorten Akatemia ry

Riktade ungdomsarbetet
Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
Sammanslutningens huvudman: Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry

Digitale ungdomsarbetet
Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
Sammanslutningens huvudman: Helsingin kaupunki (Verke)

Ungdomsarbete i skolor och läroanstalter
Kompetenscenter Nuoska - ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar
Sammanslutningens huvudman: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

No results with the selected search options.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!