Hoppa till huvudinnehåll

Samlandet av demokrati- och människorättsfostrans goda praxis fortsätter!

Kuvaus

Det nuvarande läget för människorätts- och demokratifostran är ett projekt som kommer under året 2021 att kartlägga och sprida medvetenhet om demokrati- och människorättsfostran som utförs i daghem, skolor och andra utbildningsinstitutioner.
Sininen pilvinen taivas. Käsiä ilmassa kuvan edustalla.

Brödtext

Vi har redan fått mycken information om olika projekt och praxis av icke-statliga medborgarorganisationer. Nu söker vi framförallt exempel på daghem, förskolor, skolor och läroanstalter på andra stadiet där verksamhetskulturen på ett omfattande sätt stöder demokrati och mänskliga rättigheter.

”Vi har redan fått många fina exempel från runtom hela Finland. Slutresultatet blir en omfattande bild av det nuvarande läget för människorätts- och demokratiutbildning i Finland samt dess utvecklingsbehov”, förklarar projektets ledande specialforskare Anu Gretschel från Nätverket för ungdomsforskning.

Sammanställningen av projekt relaterade till demokrati- och människorättsutbildning förväntas att till stor del vara klar i slutet av oktober. 

Berätta om goda praxis 

Om du känner till projekt eller goda praxis som strävat till att sprida medvetenhet och kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, kan du rapportera om den med hjälp av detta formulär. Projekten bör ha genomförts inom de senaste fem åren. Anmälningsformuläret är i bruk fram till 15.10.

Språk 

Förutom finska är projektets språk teckenspråk, svenska och nordsamiska.

Projektets verkställare

Projektet genomförs av Ungdomsforskningssällskapet rf. Fil. dr. Anu Gretschel fungerar som projektets huvudansvariga expert. De medverkande parterna är Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. och kompetenscentrumaktören Koordinaatti, som fungerar som en del av Uleåborgs utbildnings- och kulturtjänster. Projektet har beställts av Justitieministeriet, se Styrgrupp för utveckling av demokrati- och människorättsfostran. Projektets framsteg kan följas på webbsidan för Nätverket för ungdomsforskning och #Demokrati2025, #Mänskligarättigheter, #Utbildningföralla.

Ytterligare information 

Specialforskare, fil.dr. Anu Gretschel, Nätverket för ungdomsforskning
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, tel. 040 516 9189

Utvecklingschef Jaana Fedotoff, Koordinaatti / Uleåborgs stad, tel. 044 703 8215 

Biträdande VD Ilmari Nalbantoglu, Alliansen, tel. 050 574 1112

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!