Hoppa till huvudinnehåll

En övergripande bild av demokrati- och människorättsfostrans praxis börjar ta form

Kuvaus

Koordinaatti är med i demokrati- och människorättsfostran-projektet som kommer att kartlägga och sprida medvetenhet om utbildning inom mänskliga rättigheter och demokrati i daghem, skolor och utbildningsinstitutioner.
Siluetti seitsemästä ihmisestä, jotka pitävät toisiaan käsistä ja kädet ovat nostettuina ilmaan.

Brödtext

Demokrati och mänskliga rättigheter är grundpelarna i det finländska samhället - men hur kan de läras ut? Hur kan man stöda barn och unga till att agera aktivt, på nya sätt och insiktsfullt för ett bättre samhälle?

Projektet Det nuvarande läget för människorätts- och demokratifostran kartlägger och sprider medvetenhet om demokrati- och människorättsfostran som utförs på daghem, i skolor och andra utbildningsinstitutioner. Information har samlats från mer än hundra projekt eller praxis, varav de flesta handlar om demokratifostran. Exemplen varierar från småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen till civiltjänstgöring och utbildning på andra stadiet. Just efterlyses ännu fler exempel från svenska skolor och läroanstalter.

Mångsidiga exempel på demokratifostran

”Spektrumet av demokratifostran verkar vara mycket brett. Det finns flera färdiga modeller. De kan tillämpas i olika förhållanden och situationer. Å andra sidan är det bra att vara medveten om hur ofta det egentligen handlar om att påverka och inte endast om tal om att påverka”, menar Anu Gretschel, projektets ledande forskare från Nätverket för ungdomsforskning.

Svårare att identifiera människorättsfostran

Uppdelningen av praxis gällande människorättsfostran är svårare eftersom det inte talas högt om mänskliga rättigheter på samma sätt i alla situationer. Eventuellt kan det vara orsaken till att det finns färre exempel på projekt och praxis gällande människorättsfostran än demokratifostran.

”Människorättsfrämjande verksamhet ordsätts inte alltid som människorättsfostran. I daghem, förskolor och skolor utvecklar man gruppdynamik, förbereder jämställdhetsplaner, förebygger mobbning och lär sig att ta hänsyn till varandra. Trots det händer det att det dagliga utvecklingsarbetet inte beskrivs som människorättsrelaterad verksamhet. Handlar det då verkligen om människorättsrelaterad verksamhet, eller saknas det någonting i utvecklingsarbetet då?” funderar Gretschel.

Projektet har beställts av Justitieministerie och Undervisnings- och kulturministeriet, se Styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran. Projektet bidrar även till genomförandet av det nationella demokratiprogrammet och utvecklingsprogrammet Utbildning för alla.

Projektet genomförs av Ungdomsforskningssällskapet rf. med fil. dr. Anu Gretschel som projektets huvudansvariga expert. De medverkande parterna är Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. och kompetenscentrumaktören Koordinaatti, som fungerar som en del av Uleåborgs utbildnings- och kulturtjänster. Förutom finska är projektets språk även teckenspråk, svenska och nordsamiska.

Du kan meddela oss om projekt och goda praxis relaterade till demokrati- och människorättsfostran från de senaste fem åren.

Ytterligare information

Specialforskare, fil.dr. Anu Gretschel
Nätverket för ungdomsforskning
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
tel. 040 516 9189.

Utvecklingschef Jaana Fedotoff
Koordinaatti/Uleåborgs stad
tel. 044 703 8215

Följ projektets framsteg på webbsidan för Nätverket för ungdomsforskning och #Demokrati2025, #Mänskligarättigheter, #Utbildningföralla.

Jaa artikkeli

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!