Hoppa till huvudinnehåll

Det nuvarande läget för demokrati- och människorättsfostran-projektet samlar information om goda praxis

Kuvaus

Det nuvarande läget för människorätts- och demokratifostran är ett projekt som kommer under året 2021 att kartlägga och sprida medvetenhet om utbildning inom mänskliga rättigheter och demokrati.
Sininen pilvinen taivas. Käsiä ilmassa kuvan edustalla.

Brödtext

Projektet kartlägger goda praxis om demokrati- och människorättsfostran i daghem, skolor och utbildningsinstitutioner. Du kan använda detta formulär för att rapportera om projekt och goda praxis relaterade till demokrati- och människorättsfostran som utförts inom de senaste fem åren.

Inom ramen för projektet produceras en databas med goda praxis inom demokrati- och människorättsfostran. I databasen samlas exempel på projekt och goda praxis från en femårsperiod. Exemplen i databasen är avsedda att ge en övergripande bild av det rådande läget och utvecklingsbehoven för utbildningen inom mänskliga rättigheter och demokrati i Finland, förklarar den huvudansvarige specialforskaren Anu Gretschel från Nätverket för ungdomsforskning.

Sammanställningen av projekt relaterade till demokrati och mänskliga rättigheter har börjat och förväntas att till stor del vara klar i slutet av maj.

Projektet genomförs av Ungdomsforskningssällskapet rf. Huvudansvarig expert i projektet är fil.dr. Anu Gretschel. Medverkande parter är Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. och kompetenscentrumaktören Koordinaatti, som fungerar som en del av Uleåborgs utbildnings- och kulturtjänster. Projektets språk vid sidan om finska är teckenspråk, svenska och nordsamiska. Projektet har beställts av Justitieministeriet.

Projektets framsteg kan följas på webbsidan för Nätverket för ungdomsforskning.

Ytterligare information:

Specialforskare, fil.dr. Anu Gretschel, Nätverket för ungdomsforskning

anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, tel. 040 516 9189

Utvecklingschef Jaana Fedotoff, Koordinaatti/Uleåborgs stad, tel. 044 703 8215

Tillfällig VD Ilmari Nalbantoglu, Alliansen, tel. 050 574 1112

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!