Hoppa till huvudinnehåll

HITTA RÄTT som en del av servicehandledning – en sökportal som hjälper unga hitta hjälp på svenska

Riika Leppinen

Ungdomsinformatör och vägledare,

Luckan UngInfo

Kuvaus

Riika Leppinen har jobbat som ungdomsinformatör och vägledare på Luckan UngInfo sedan 2018. I följande artikel berättar hon om webbtjänsten HITTA RÄTT och hur tjänsten kan fungera som en naturlig del av servicehandledning.
En person vid en dator på ett bord med rött nagellack på naglarna. En varm kopp och en telefon på bordet.

Brödtext

“Att ha tillgång till informationstjänster på sitt modersmål är en nödvändig och lagstadgad rättighet för svenskspråkiga ungdomar i Finland. UngInfo arbetar för att det här ska fungera också i praktiken.”

I Finland har vi ett stort och heltäckande nätverk med välfärdstjänster. Men det kan vara svårnavigerat för unga, speciellt om man vill ha service på svenska. Vi på Unginfo har försökt underlätta denna navigering genom att skapa servicehandledningstjänsten HITTA RÄTT, som kartlagt serviceproducenter som erbjuder tjänster på svenska i Finland. På UngInfo har vi arbetat långsiktigt och gediget med digital tjänsteproduktion som ger bättre synlighet och gör det enklare förunga att hitta rätt ställe att få hjälp.

På HITTA RÄTT kan unga i åldern 13-29 år söka bland de tjänster som erbjuder hjälp och stöd på svenska, utifrån region och tematik. Syftet med HITTA RÄTT är att hjälpa unga att hitta rätt tjänst för sina aktuella behov och att underlätta för den unga, oavsett hemkommun, att hitta svenskspråkiga stödtjänster. Majoriteten av tjänsterna i HITTA RÄTT erbjuder svenskspråkig service. Men vad gäller akuta tjänster gjordes inte denna kartläggning, då man alltid i akuta ärenden ska uppsöka hjälp. HITTARÄTT täcker alla orter i Svenskfinland, och med finns även språköarna.

Hur fungerar servicehandledningswebbsidan HITTA RÄTT?

Sökportalen HITTA RÄTT består av 9 kategorier: 1) Hälsa och välmående, 2) Arbeteoch studier, 3) Boende och ekonomi, 4) Våld och akut kris, 5) Familj och relationer, 6) Sexualitet och sexuell hälsa, 7) Fritid, 8) Rusmedel och beroende och 9) Telefon- och digitala tjänster. Under varje kategori finns det ett brett urval olika sortsvälfärdstjänster. Om man behöver hjälp till exempel med bostadssökning och vill få professionell handledning, väljer man kategori “boende och ekonomi” och engeografisk plats. På detta vis får den unga fram de tillgängliga tjänsterna i hens
region, och kan genom att klicka in sig i de olika tjänsterna snabbt bekanta sig med dem.

Ibland kan unga också behöva söka en tjänst i ett akut tillfälle, och då väljer man entjänst under kategorin våld och akuta kriser, där man kan hitta till exempel Skyddshem, Kvinnojour och Brottsofferjouren.

Varje tjänst har en kort beskrivning om vad som erbjuds och kontaktuppgifterna tilltjänsten. Från varje tjänst på HITTA RÄTT kan man gå in i deras webbsida och fåmer information om tjänsten. När man hittat rätt tjänst klickar man helt enkelt på tjänstens länk och då hittar man kontaktuppgifterna och hemsidan till tjänsten.

UngInfo har en lång erfarenhet av att samla information om olika svenskspråkiga stödtjänster riktade för unga. Redan under pandemiåret 2020 lanserade UngInfo chatt- och telefonkalendern för att göra det enklare och mera överskådligt för ungaatt hitta svenskspråkigt samtalsstöd och veta när respektive håller öppet. På våren 2022 öppnades HITTA RÄTT tjänsten som underlättar åtkomsten till svenskspråkigservice för unga. Förutom att hjälpa unga att hitta till rätt tjänst, har det också funnitsen efterfrågan bland professionella som arbetar med unga att samla information omde svenskspråkiga tjänsterna på ett och samma ställe. HITTA RÄTT är ett verktyg som vägledare och alla som bemöter unga kan använda av i vardagen.

Den 2.11.2022 ordnade UngInfo HITTA RÄTT -lansering för professionella inom ungdomssektorn, och det var många som deltog i lanseringen: kuratorer, psykologer, studiehandledare och hälsovårdare, ungdomsarbetare, socialhandledare och kommunikatörer. Intresset för HITTA RÄTT är stort och det finns ett tydligt behov aven sökportal som digitalt handleder unga till rätt tjänst. Under lanseringen publicerades en video om HITTA RÄTT som visar hur man använder tjänsten. Videon kan ses på HITTA RÄTTs webbsida och på Luckans YouTube-kanal.

Om det är någon tjänst som saknas eller informationen har ändrats kan ni kontakta helsingfors@unginfo.fi.

Servicehandedningstjänsten HITTA RÄTT är en del av Unginfos informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster. Med hjälp av HITTA RÄTT har handledare möjlighet att slussa unga vidare bland välfärdstjänsterna. På HITTA RÄTT kan unga söka rätt information i stunden. HITTA RÄTT är en gratistjänst och tillgänglig för alla.

Sökportalen HITTA RÄTT upprätthålls av Luckan UngInfo. Luckans ungdomverksamhet UngInfo erbjuder information, vägledningar och utbildningar för unga 13–29 år både på plats och digitalt, såsom stödchatten Ärligt talat och föreläsningar och diskrimineringsförebyggande workshoppar till svenskspråkigaskolor. Utöver servicen för unga erbjuder UngInfo information och fortbildningar till professionella i ungdomssektorn, såsom Dagarna för finlandssvenskt
ungdomsarbete vartannat år, och Nyhetsbrev.

Luckan UngInfos hemsida: unginfo.fi

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!