Skip to main content

NUSUVEFO on verkosto vertaistuelle ja oppimiselle

Kuvaus

NUSUVEFO on valtakunnallinen verkosto, jonka jäsenorganisaatiot tekevät kohtaavaa työtä digitaalisissa palveluissa nuorten parissa. Verkoston toimintaa vetää Koordinaatti osana Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskustehtävää yhdessä jäsenistä valitun kehittäjäryhmän kanssa. Verkosto kohtaa pitkästä aikaa kasvokkain toukokuun lopulla Helsingissä vuosittaisessa yleiskokouksessa. NUSUVEFO on foorumi myös ammatilliselle tuelle ja yhteisen tiedon ja ymmärryksen tuottamiselle.
NUSUVEFO-logo

Body

NUSUVEFO (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi) on perustettu 2007 edistämään nuoria verkossa kohtaavien organisaatioiden verkostoitumista ja yhteistyötä sekä vertaisoppimista. Verkostossa mukana olevien jäsenten työn lähtökohta voi olla auttava, ennaltaehkäisevä tai osallistava. Useissa organisaatioissa ei välttämättä ole kovin montaa muuta kollegaa, jotka tekevät samanlaista työtä tai samoissa digitaalisissa ympäristöissä.

Toukokuun lopulla NUSUVEFOn verkosto kokoontuu Helsinkiin yleiskokoukseen, joka järjestetään pitkästä aikaa myös kasvokkaisena tapahtumana. Päivän aikana verkostoidutaan ja opitaan uutta muun muassa verkkonuorisotyön vaikuttavuuden arvioinnista, tietosuojasta ja jalkautuvasta sometyöstä. Yleiskokoukseen voivat osallistua kaikki NUSUVEFOn jäsenorganisaatioiden edustajat joko paikan päällä tai etänä. Ohjelmaan pääsee tutustumaan tästä linkistä.

Kehittäjäryhmä luotsaa NUSUVEFOn toimintaa

NUSUVEFOn keskeinen toimijajoukko on kehittäjäryhmä, joka linjaa verkoston toimintaa, hyväksyy uudet jäsenorganisaatiot ja suunnittelee teemakeskustelujen aiheet, sekä järjestää yleiskokoukset. Kehittäjäryhmä on erinomainen näköalapaikka nuorille suunnatun verkkotyön kehittämiseen. NUSUVEFOn kehittäjäryhmään kuuluvat nykyisellä kaudella Koordinaatti (pysyvä jäsen), Oulun ensi- ja turvakoti ry, Loisto Setlementti ry, Savon ammattiopisto (SAKKY) ja Seta ry. Näiden lisäksi tulevassa yleiskokouksessa valitaan yksi uusi jäsen. Jokaisella verkoston jäsenorganisaatiolla on mahdollisuus ilmoittautua kehittäjäryhmän toimintaan mukaan.   

Verkoston etuna on, että pääsee vaihtamaan kokemuksia ja saamaan vertaistukea muilta, joiden työtehtävät ja -ympäristöt ovat samantapaisia. Rohkaisemme verkostossa oppimaan muilta, jakamaan hyviä käytäntöjä, pohtimaan työn eettisiä näkökulmia ja pelisääntöjä, sekä edistämään nuorille suunnatun verkkotyön tunnettuutta.

NUSUVEFOn teemakeskustelut ovat saaneet kiitosta jäsenilta, sillä niissä voi saada tiiviin tietopaketin käsiteltävänä olevasta aiheesta ja vaihtaa myös kokemuksia kollegoiden kanssa. Teemakeskustelut toteutetaan noin kerran kuukaudessa. Kuluneena vuonna aiheina ovat olleet ajankohtaiset kuulumiset verkostosta, chat- ja verkkotyön erilaiset asiakkaat ja seksuaalirikoslainsäädännön uudistus. Verkossa järjestettyihin teemakeskusteluihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua vaan mukaan voi liittyä silloin kuin se aikataulullisesti sopii. 

Kiinnostaako NUSUVEFOn jäsenyys?

Jos työskentelet yleishyödyllisessä organisaatiossa ja teet työtä nuorten parissa digitaalisissa palveluissa, organisaatiosi voi hakea verkoston jäseneksi. Jäsenorganisaation tulee sitoutua verkoston eettisiin ohjeisiin kohtaaville palveluille. Lisätietoa jäsenistä ja jäseneksi liittymisestä löytyy NUSUVEFOn verkkosivulta.

NUSUVEFOn jäsenorganisaatiot ovat yleishyödyllisiä organisaatioita, jotka tekevät työtä nuorten parissa digitaalisissa ympäristöissä. Yli 60 jäsenorganisaatioon kuuluu niin järjestöjä, kuntia, säätiöitä kuin hankkeita. Kaikille on yhteistä, että ne toimivat eri tavoin nuorten parissa digitaalisissa ympäristöissä. Työn lähtökohta voi olla auttava, ennaltaehkäisevä tai osallistava. Esimerkkeinä reaaliaikaiset chatit, vuorovaikutus sosiaalisen median kanavilla tai kysymys-vastaus -palstat.

Kysy lisää Koordinaatista:

tietopalveluohjaaja Marko Pesonen, marko.pesonen(at)ouka.fi, 044 7038324 tai suunnittelija Merja-Maaria Oinas, merja-maaria.oinas(at)ouka,fi, 044 7038216