Koordinaatti

Osaamiskeskus Koordinaatin tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on tasavertaisesti käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Laadukkailla palveluilla edistetään osaltaan nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Koordinaatin tehtävänä on tuottaa asiantuntija- ja tukipalveluita nuorten tieto- ja neuvontatyön valtakunnalliselle palveluverkostolle. Verkosto muodostuu nuorisotyön organisaatioista ja ammattilaisista kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. Keskuksen muita tehtäviä ovat mm. koulutukset, kehittämishankkeet, sidosryhmäyhteistyö sekä valtakunnallisten nuorille suunnattujen palveluiden tuottaminen (Nuortenelämä.fi ja Nuortenideat.fi).

Koordinaatti on nuorisotyön valtakunnallinen osaamiskeskus, jonka toiminnan rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2006 perustettu keskus toimii Oulussa osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.

Koordinaatin tavoitteet

  • Yhdenvertaiset tieto- ja neuvontapalvelut nuorille Suomessa
  • Nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittäminen
  • Verkoston toimijoiden osaamisen vahvistaminen
  • Nuorten tieto- ja neuvontatyön tunnettuuden ja vaikutusten lisääminen
  • Yhteisöjen ja yhteisöllisyyden kehittäminen

Koordinaatin tehtävät

Tehtäviin tulossa päivitys uusien osaamiskeskustehtävien myötä.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Koordinaatin asiantuntija- ja tukipalvelut