Grooming-hanke

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - Valtakunnallinen hanke osaamisen vahvistamiseksi nuorisotyössä

Valtakunnallisessa hankkeessa vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden osaamista lasten ja nuorten houkuttelun ja seksuaaliväkivallan vastaiseen toimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Osaamiskeskus Koordinaatille valtionavustuksen (300 000 €) vuoden kestävälle hankkeelle. Hanke käynnistyi toukokuussa 2019 ja kestää huhtikuuhun 2020 asti. Lisätietoa kesäkuussa julkaistussa tiedotteesta.

Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Mika Pietilä ja projektisuunnittelija Merja-Maaria Oinas. Lue lisää heidän ajatuksistaan Koordinaatin Nuorisotyössä kaivataan tietoa ja rohkeutta keskustella groomingista –jutusta.

Katso lisätietoa ajankohtaisista koulutuksista, materiaaleista ja tapahtumista täältä

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuorisoalan ammattilaiset ja nuorten parissa vapaaehtoisesti työtä tekevät niin kunnissa, järjestöissä kuin seurakunnissa.

Nuorisotyön ammattilaisilla tulee olla osaamista ja riittävät taidot, tiedot ja työkalut käsitellä lasten ja nuorten houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyviä asioita työssään. Nuorten parissa työskentelevillä on tarve muun muassa toimintamalleille, tiedolle ja koulutuksille, joita hankkeessa voidaan tehdä ja toteuttaa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppanit 

Tavoitteet

  1. Nuorisotyöntekijöiden osaamisen vahvistaminen lasten ja nuorten houkuttelun ja seksuaaliväkivallan vastaisessa työssä ja toiminnassa, niin digitaalisissa verkkoympäristöissä kuin kasvokkain
  2. Groomingin vastaisten toimintamallien (suunnitelma seksuaalisen ahdistelun, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi) luominen ja niiden toteuttamisessa ja kehittämisessä tukeminen
  3. Valtakunnallisen toiminnan käynnistäminen groomingin vastaisessa toiminnassa yhteistyökumppaneiden kanssa
  4. Tiedon ja materiaalin tuottaminen nuorisotyöntekijöille groomingista

Toimenpiteet

  • Hankkeen käynnistyminen ja organisoituminen
  • Nuorisotyöntekijöiden osaamisen vahvistamiseen liittyvät tarpeet
  • Tiedon kerääminen ilmiöstä ja toimintamalleista
  • Osaamista vahvistavat toimenpiteet
  • Viestintä
  • Toimintamallien ja menetelmien pilotointi

Tutustu tarkemmin hanke-esittelyyn, jossa on enemmän tietoa tavoitteista, toimenpiteistä ja aikataulusta. Lataa hankkeen esittely täältä.

Ajankohtaista

Pysyt ajan tasalla hankkeen kuulumisista tilaamalla Koordinaatti-uutiskirjeen ja seuraamalla Koordinaatin sosiaalisen median kanavia: FacebookTwitter ja Instagram.

Materiaalivinkit työn tueksi

Nuorten parissa työskenteleville on koottu vinkkilista, johon on koottu hyviä käytäntöjä olemassa olevista materiaaleista, menetelmistä ja verkkopalveluista. Materiaalivinkkejä on ryhdytty kokoamaan kesällä avoinna olleen nuorisotyöntekijöiden osaamistarpeita kartoittavan kyselyn vastausten pohjalta.

Tutustu vinkkilistaan ja hyödynnä hyviä käytäntöjä työssäsi lasten ja nuorten parissa. Välitä tietoa myös nuorille heille suunnatuista palveluista. Voit ladata vinkkilistan täältä

Koulutukset

Hankkeessa järjestetään koulutuskiertue yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. Ajankohtaiset tiedot koulutuksista julkaistaan Koordinaatin koulutus- ja tapahtumakalenterissa. Koulutuksia on sovittu Turkuun 1.11.2019, Siilinjärvelle 10.12.2019 ja Rovaniemelle 10.3.2020.

Lisäksi hanketta esitellään Moodi19 - Nuorten tieto-ja neuvontatyön kehittämispäivillä Oulussa 3.-4.10.2019. Nuorisotiedon kirjaston teemailtapäivässä Helsingissä 21.11.2019 ja Nuori2020 - valtakunnallisilla kasvatuksen ja nuorisotyön päivillä Tampereella 14.-16.1.2020.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Mika Pietilä
etunimi.sukunimi@ouka.fi, p. 044 7038216

Projektisuunnittelija Merja-Maaria Oinas
etunimi.sukunimi@ouka.fi, p. 040 6441852

Koordinaatti on valtakunnallinen nuorisoalan osaamiskeskus, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hanke on erillinen toimintakokonaisuus Koordinaatin varsinaisesta osaamiskeskustoiminnasta.