Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna i Finland

Kontaktuppgifter

Koordinaatti

Postadress: PL 17, 90015 Uleåborgs stad
Besöksadress: Torikatu 10

Utvecklingschef Jaana Fedotoff t. 044 703 8215
Specialsakkunnig Mika Pietilä t. 044 703 8216
Planerare Heidi Leppäkari t. 044 703 8324
Planerare Kristiina Anttila t. 050 345 0424
Planerare Sara Peltola t. 044 703 8303

förnamn.efternamn@ouka.fi

Koordinaatti

Genom sin verksamhet skapar Koordinaatti förutsättningar för en aktivt utveckling av ett nationellt nätverk för tjänsterna. Dess målsättning är att ungdomar överallt i Finland skulle ha tillgång till högklassiga informations- och rådgivningstjänster.