Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna i Finland

Kontaktuppgifter

Koordinaatti

Postadress: PL 17, 90015 Uleåborgs stad
Besöksadress: Torikatu 10

Utvecklingschef Jaana Fedotoff t. 044 703 8215
Specialsakkunnig Mika Pietilä t. 044 703 8216
Planerare Merja-Maaria Oinas t. 044 703 8303
Planerare Heidi Leppäkari t. 044 703 8324
Planerare Kristiina Anttila t. 050 345 0424
Planerare Elisa Hietala t. 040 356 6405

förnamn.efternamn@ouka.fi

Koordinaatti

Genom sin verksamhet skapar Koordinaatti förutsättningar för en aktivt utveckling av ett nationellt nätverk för tjänsterna. Dess målsättning är att ungdomar överallt i Finland skulle ha tillgång till högklassiga informations- och rådgivningstjänster.