Hoppa till huvudinnehåll

Teamet

Koordinaatin asiantuntijatiimin tiedot löytyvät tällä sivulla.

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Olen vastannut Koordinaatin toiminnasta vuodesta 2006, jolloin keskuksen toiminta aloitettiin. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (YAMK). Lisäksi takana on lukuisa määrä muita opintoja, kuten tiedotusoppia. Työni on kohdentunut jo hyvin varhaisessa vaiheessa viestintään sekä nuorille suunnatun tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan pariin kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Sillä tiellä olen edelleen. 

Minulla on strateginen ja operatiivinen vastuu Koordinaatin toiminnasta, mikä sisältää hallinnollisten sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien lisäksi erilaisia asiantuntijatehtäviä sekä suunnittelua ja kehittämistä. Olen mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa hankkeissa monissa eri rooleissa. Nuorisotyöllisiä kiinnostuksen aiheita ovat mediakasvatus, verkkoperustainen nuorisotyö, verkkodemokratia sekä nuorten vaikuttaminen ja osallisuus.

Toimin monissa nuorisotyön asiantuntijatehtävissä muun muassa mediakasvatukseen, elinikäiseen ohjaukseen ja jäsenneltyyn vuoropuheluun liittyen. Minut valittiin nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) presidentiksi kolmivuotiskaudelle huhtikuussa 2016 sekä jatkokaudelle keväällä 2019.

Suunnittelija Pirjo Kovalainen

Olen työskennellyt Koordinaatissa suunnittelijana toukokuusta 2019 lähtien. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Nuorisotyön ja nuorten parissa olen työskennellyt vuodesta 1988, mm. nuorisokahvilassa, erityisnuorisotyössä sekä nuorisokodissa. Nuorten tieto- ja neuvontatyön pariin päädyin vuonna 1999, jolloin aloitin työni tietopalveluohjaajana Oulun nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napissa.

Välillä työskentelin myös Oulun nuorisopalvelujen koordinoimassa kehittämishankkeessa projektipäällikkönä kehittäen paikallista verkkopalvelua ja Napin alueellisia palveluja Oulun kaupungissa. Vuonna 2011 siirryin kahdeksaksi vuodeksi Oulun seudun nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinaattoriksi. 

Työni Koordinaatin suunnittelijana keskittyy ensisijaisesti valtakunnallisen Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelun koordinointiin ja kehittämiseen. Koordinointitehtävään kuuluvat mm. Nuortenideat.fi-palvelun asiantuntija- ja tukipalveluiden tuottaminen, palvelun ylläpito-, arviointi- ja kehittämistyö sekä sidosryhmäyhteistyö nuorten osallisuuden edistämiseksi. Muita työtehtäviäni Koordinaatissa ovat koulutussuunnittelu ja kouluttajana toimiminen nuorten tieto- ja neuvontatyön aiheissa sekä muita Koordinaatin palveluihin liittyviä tehtäviä. 

Tietopalveluohjaaja Riina Papinaho

Olen työskennellyt Koordinaatissa helmikuusta 2018 alkaen. Välillä olen tehnyt töitä suunnittelijana, välillä tietopalveluohjaajana. Työnkuvani on ollut koko ajan monipuolinen, ja se sopii minulle mainiosti. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK). 

Työni kohdentuu suurimmaksi osaksi Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunaan. Teen lisäksi pienemmillä prosenttiosuuksilla töitä osallisuuden osaamiskeskukseen ja digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuseen. Työnkuvaani kuuluu muun muassa sisällön tuottamista somekanaviin, uutiskirjeiden kirjoittamista ja muita viestinnällisiä tehtäviä, verkostoyhteistyöhön osallistumista sekä digitaalinen nuorten tieto- ja neuvontatyö valtakunnallisessa Nuortenelämä.fi-palvelussa. Vastaan kyseisen palvelun koordinoinnista, ylläpidosta ja asiakaspalvelusta sekä palvelun sidosryhmäyhteistyöstä. 

Ylläpidän ja koordinoin valtakunnallista nuorten tieto- ja neuvontatyön tilastointipalvelua, Nutitilastot.fi:ä. Osallistun sidosryhmien kanssa palvelun kehittämistyöhön ja vastaan palvelun käyttäjätilastojen raportoinnista. 

Tietopalveluohjaaja Marko Pesonen

Olen hyvinkin tuore tapaus Koordinaatin porukassa, sillä aloitin työni tietopalveluohjaajana kesäkuussa 2021. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK).

Työtaustani sijaitsee pääasiassa Tornion nuorisotoimella, jossa mm. nuorten tieto- ja neuvontatyö, osallisuustoiminta sekä digitaaliset ympäristöt nuorisotyössä tulivat hyvinkin tutuiksi. Nyt sitten pääsen hyödyntämään näitä opittuja taitoja osana laajaa valtakunnallista yhteistyöverkostoa.

Työpanokseni Koordinaatissa keskittyy digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukseen, jonka alaisuudessa työskentelen mm. NUSUVEFO-verkostoon liittyvissä asioissa sekä meidän Nuortenelämä.fi-palvelun alaisuudesta löytyvän NEbonen-chatbotin kanssa.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!