Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Koordinaatti Akademi - utbildningsbeskrivningar

Koordinaatti Akademins utbildningar är inriktade att stärka kompetensen inom ungdomsområdet, särskilt inom informations-, rådgivnings- och vägledningsarbete för unga, digitalisering och främjande av ungdomsdeltagande. Vi genomför olika utbildningar och erbjuder möjligheter till kontinuerlig kompetensförstärkning nom ungdomsarbete och de som studerar området.

Frukostföreläsning: ”Att fråga, bemöta och lyssna” – förebyggande av lockande i sexuella syften och sexuellt våld i ungdomsarbetet

Kuvaus

Vad är grooming? Hur kan temat och fenomenet föras på tal med unga? Hur kan man navigera tryggt i digitala miljöer och hurdana metoder kan ungdomsarbetet använda sig av när temat behandlas? Under frukostföreläsningen presenteras ämnet och den handbok som finns att tillgå för professionella som...

Prenumerera på Onlineutbildning

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!