Hoppa till huvudinnehåll

Listing for keyword

Koordinaatti broschyr

Du hittar mer information om Koordinaatti i broschyren.

Utbildningssamarbete

Koordinaattis utbildningssamarbete är mångsidigt. Vi erbjuder möjligheter till praktik och samarbete för att göra avhandlingar. Dessutom håller vi olika föreläsningar och workshops för studenter inom ungdomsområdet. Vi är också ofta involverade som partner i utbildningsutvecklingsprojekt som leds av utbildningsinstitutioner.

Verksamhetsutveckling

Koordinatens arbete innehåller mycket verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling kan också vara projekt inom Koordinaatti. Ofta sker utvecklingsarbete som partner i ett nationellt eller internationellt projekt med extern finansiering.

Samarbete

Koordinaatti samarbetar med olika instanser för att utveckla arbetsformerna och för att skapa förutsättningar för jämlika ungdomsinformations- och rådgivningstjänster. Samarbetet ger stöd för de yrkesmänniskor som arbetar med information och rådgivning till de unga och deras yrkeskunnighet utvecklas. 

Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete

Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete består under åren 2020–2023 av Sydöstra Finlands yrkeshögskola Oy (Juvenia), Ungdomsforskningssällskapet rf, Koordinaatti som administreras av Uleåborgs stad, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf och för utvecklingshelheten ansvarar Kanuuna som administreras av Lahtis stad.

Kommunikation

Kommunikation är ett av Koordinaattis främsta sätt att dela information om sin verksamhet, ungdomsområdet och god praxis. Det viktigaste sättet att samordna kommunikation är nyhetsbrev, webbtjänster, sociala medier, artiklar och publikationer. Dessutom kan marknadsföringsmaterial beställas från Koordinaatti.

Teamet

Koordinaatin tiimissä työskentelee

Faktureringsinformation

Vi accepterar endast e-fakturor. Vid fakturering är det viktigt att fakturan innehåller referensinformation och ett eventuellt ordernummer.

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan

Kompetenscentret för delaktighet och påverkan består under åren 2020–2023 av Nuorten Akatemia, Förbundet för Finlands ungdomsråd, Utvecklingscentralen Lärorik och Koordinaatti som administreras av Uleåborgs stad. Nuorten Akatemia fungerar som administrerande instans för Kompetenscentret för delaktighet och och påverkan, och ansvarar för kompetenscentrets verksamhet i sin helhet.

Prenumerera på Koordinaatti

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!