Hoppa till huvudinnehåll

ADHOODS on yhteisö, jossa saa olla oma itsensä

Marjo Hodju

projektivastaava,

Virtuaaliheimo-hanke

Kuvaus

ADHD-liiton Virtuaaliheimo-hanke käynnistyi maaliskuussa 2022 tavoitteenaan luoda 16–29-vuotiaille ADHD-oireisille nuorille suunnattu Discord-palvelin opiskelun, työelämän ja arjenhallinnan tueksi. Syyskuussa 2023 palvelin nimeltä ADHOODS vietti 1-vuotissynttäreitä, joten pysähdytään hetkeksi muistelemaan menneitä.
AdHoods palvelimen logo

Brödtext

Kuten 1-vuotiaan elämänkaareen kuuluu, ADHOODSin ensimmäinen vuosi on ollut kasvun ja kehityksen aikaa. Maaliskuussa 2022 aloitimme tyhjältä pöydältä ja vuosi sitten saimme viettää avajaisia lanseerausviikon merkeissä. Tällä hetkellä palvelimella on noin 1400 käyttäjää ja monenlaisia hetkiä olemme saaneet kokea. Miten onnistuimme luomaan virtuaaliyhteisön adhd-oireisten nuorten tueksi? Tässä muutamia matkan varrelta saatuja oppeja! 

Kohti uutta ja tuntematonta 

Kun hanke käynnistyi, saimme aloittaa työn täysin tyhjältä pöydältä. ADHD-liiton toiminnassa on perinteisesti kohdattu adhd-oireisia esimerkiksi kurssitoiminnan ja jäsenyhdistysten tarjoaman vertaistuen kautta. Discordin myötä olimme uuden aluevaltauksen äärellä, kohtaamassa adhd-oireisia nuoria alustalla, joka oli meille vieras ja tuntematon. Tiesimme, että nuoret viettävät aikaa Discordissa ja koronan myötä digitaalisen nuorisotyön merkitys on korostunut. Muilta osin meillä oli melko perinteinen liikkeellelähtö: takki auki kohti uutta ja tuntematonta.  

Avoimin ja rohkein mielin lähdimme luomaan palvelinta kuunnellen adhd-oireisten nuorten toiveita ja tarpeita. Meillä oli useita toiveita ja ajatuksia palvelimen sisällön ja toiminnan suhteen. Halusimme luoda palvelimen, joka on rakenteeltaan selkeä ja mahdollistaa osallistumisen matalalla kynnyksellä. Halusimme mahdollistaa palvelimen käyttäjien keskinäisen vuorovaikutuksen ja palvelimen yhteisen kehittämisen. Ennen kaikkea halusimme luoda virtuaaliyhteisön, joka antaa mahdollisuuden adhd-oireisille nuorille kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tulla hyväksytyksi omana itsenä, erilaisuutta kunnioittaen.  

Huolellinen taustatyö antoi vankan perustan 

Hankkeen alussa keskityimme benchmarkkaukseen eli otimme oppia muilta. Kentällä on monia ennen meitä aloittaneita ansiokkaita toimijoita, joiden palvelimiin saimme tutustua. Saimme runsaasti hyviä vinkkejä välttääksemme sudenkuoppia. Saimme myös mahdollisuuden etukäteen markkinoida adhd-oireisille nuorille suunnattua palvelinta. 

Alusta alkaen merkittävänä tukena ovat olleet hankkeen yhteistyökumppanit (YTHS, Nyyti ry ja Vamos) ja kehittäjänuoret. ADHOODS rakentui yhteistyössä vahvaa ammatillista osaamista omaavien kumppaneiden kanssa. Kehittämisen tukena toimii hankerikastamo, jossa on aktiivisesti ideoitu palvelimen sisältöä ja rakennetta toimivan verkkovertaistuen mallin rakentamiseksi.  

Kehittäjänuoret ansaitsevat myös esiin nostamisen. Hankkeen työntekijöiden oikeana kätenä ovat toimineet palvelimen sisällön luomiseen ja kehittämiseen omistautuneet nuoret, joiden kanssa aloitimme työskentelyn heti hankkeen alkumetreiltä. Heiltä olemme saaneet kullanarvoisia vinkkejä esimerkiksi palvelimen sääntöjen luomiseen ja tapahtumien sisältöön. ADHOODS on käyttäjiensä näköinen ja sitä pidämme suuressa arvossa. 

Onnistuneen rakennustyön takana on innostunut talkooväki 

Yksi pitkin matkaa ilahduttanut asia on palvelimen toiminnasta innostuneet yhteistyökumppanit. Palvelujärjestelmän näkökulmasta monellekin toimijalle Discord on vielä vieras nuorten kohtaamisen areenana. Olemme saaneet vieraaksemme palvelimen eri tapahtumiin kattavasti toimijoita niin julkiselta, yksityiseltä kuin järjestömaailmasta. Kaikkia heitä yhdistävä kokemus on ollut se, että he ovat hyvin innokkaasti lähteneet kokeilemaan heille uutta kohtaamisen tapaa. Myös nuoret kokevat tulevansa arvostetuiksi, kun heillä on ollut mahdollisuus kohdata eri alojen asiantuntijoita.  

ADHOODSin erittäin tärkeä voimavara on koulutetut vapaaehtoiset eli vertsikat. Palvelimen vertaisryhmät ovat vertsikoiden ideoimia ja he myös ohjaavat vertaisryhmien toimintaa. Meillä on aktiivisia moderaattoreita, jotka pitävät huolen asiallisesta keskustelusta ja sääntöjen noudattamisesta. Vertsikkana on mahdollisuus herättää keskustelua palvelimen teksti- ja puhekanavilla, tarjota kahdenkeskistä keskustelutukea tai tuottaa sisältöä meidän Instaan. 

”ADHOODS on kyl parasta apua, mitä oon saanut” 

ADHOODS saavutti 1000 kävijän määrän alkuvuodesta 2023 osoituksena tarpeesta tämän kaltaiselle toiminnalle. Vertaistuki on nuorille helposti saavutettavissa ja palvelin on luonnollinen toimintaympäristö nuorelle väelle.  

Vuorovaikutus palvelimen käyttäjiin on tiivistä ja yhteinen kehittäminen läsnä esimerkiksi kaikille avoimien palautekanavien kautta. Erilaisille palautekanaville kävijät voivat tuoda esiin palautetta, toiveitaan ja kehittämisideoitaan. Lisäksi toteutamme 2 krt vuodessa palvelimen käyttäjille suunnatun palautekyselyn, jossa tiedustelemme käyttäjien kokemuksia osallisuuteen, vertaistukeen ja adhd-tiedon lisääntymiseen liittyen. Kesäkuussa 2023 toteutetussa kyselyssä vastaajista 96 % koki, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa ADHOODSin toimintaan. Myös kokemus siitä, että palvelimella voi toimia omana itsenään (93 %) oli vastaajille merkityksellinen kokemus:  

”Ihmiset voivat aidosti olla omia itsejään. Yleinen ilmapiiri on tosi hyvä ja ihmisillä on mahdollisuus auttaa toisiaan.”  

Myös mahdollisuus jakaa ja saada vertaistukea on palvelimen käyttäjille ollut arkeen ja hyvinvointiin suuresti vaikuttava tekijä. Palautekyselyyn vastanneista 96 % koki, että vertaisten vinkit ovat auttaneet arjessa ja elämässä eteenpäin:  

Isoin juttu mulle täällä on vertaistuki. Se kun kokee, ettei näiden asioiden kanssa oo yksin. Sillä on aivan valtavan suuri vaikutus omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.”  

Palvelimen ilmapiiri ja tunnelma on alusta alkaen ollut hyväksyvä ja salliva. Keskustelu on asiallista, siellä voi jakaa päivän fiilistä, kysyä vinkkejä ja jakaa omaa elämää koskettavia asioita. Näihin jaettuihin fiiliksiin reagoidaan, jaetaan vinkkejä, kannustetaan ja tsempataan toisia. Ollaan vertaisia ja hyväksytään jokainen omana itsenään. Kuten eräs nuori totesi:  

”ADHOODS on kyl parasta apua mitä oon saanut. Ihanin keksintö ikinä, oon niin kiitollinen.” 

Haluaisitko sinä tehdä kanssamme yhteistyötä? 

Virtuaaliheimo-hankkeen ja ADHOODSin hankerahoitus on vuoden 2024 loppuun. ADHOODSin tarinaa kannattaa seurata Instagramin (@adhoods_) ja blogin (https://adhd-liitto.fi/tukea/adhoods/blogi/) välityksellä. Olemme hyvin kiinnostuneita yhteistyöstä ja uusista avauksista, miten voimme palvelimen toiminnan kautta yhdistää voimia ja tukea adhd-oireisten nuorten opiskelua, työelämässä pärjäämistä ja arjenhallintaa. Ja tietenkin toivomme, että palvelimen toiminta jatkuu myös hankerahoituksen jälkeen! 

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Ota yhteyttä:  

projektivastaava Marjo Hodju, marjo.hodju@adhd-liitto.fi, puh. 050 400 6478 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!