Hoppa till huvudinnehåll

Etiska regler för bemötande webbtjänster

Medlemmar i Nusuvefo förbinder sig att följa dessa instruktioner i sina webbtjänster. Instruktionerna har upparbetats i brett samarbete mellan medlemmarna i Nusuvefo.

Rättigheterna och skyldigheterna för kontakttagaren

•    Kontakttagaren har rätt att veta vilken åldersgrupp tjänsten är avsedd för.
•    Kontakttagaren har rätt att veta om hen kan ta kontakt anonymt.
•    Kontakttagaren har rätt att veta i vilken utsträckning diskussionen är konfidentiell.
•    Kontakttagaren har rätt till tillförlitligt, trygg och rättvis tjänst.
•    Kontakttagaren hänvisas vid behov till andra tjänster.
•    Kontakttagaren har rätt att få information om tjänsten och vem som arrangerar den, om datasekretess och hur man hanterar information samt ge feedback på tjänsten.
•    Kontakttagaren är skyldig att följa reglerna i tjänsterna.

Rättigheterna och skyldigheterna för handledaren som fungerar på webben

•    Handledaren är volontär eller anställd.
•    Handledaren har rätt att få utbildning för sitt uppdrag och regelbunden handledning.
•    Handledaren har rätt att få veta om hen kan förbli anonym i tjänsten.
•    Handledaren har rätt att inte behöva ta emot opassande bemötande.
•    Handledaren har skyldigheten att ingripa i beteende som bryter mot reglerna.
•    Handledaren har förbundit sig att i tjänsten fungera enligt verksamhetsprinciperna och värderingarna i sin bakgrundsorganisation.
•    Handledaren har rätt att avstå från sin tystnadsplikt ifall det kommer fram ett planerat eller ett redan förverkligat allvarligt brottmål eller om en barnskyddslig oro förekommer.  Om handledaren frångår tystnadsplikten ska hen i mån av möjlighet meddela om detta till kontakttagaren.
•    Handledaren finns till för kontakttagaren under diskussionen.
•    Handledaren behandlar inte sina egna problem under diskussionen.
•    Handledarens råd och vägledning är sakliga och pålitliga. Kontakttagaren hänvisas vid behov till andra tjänster.
•    Handledaren kan föreslå alternativ men fattar inga beslut åt kontakttagaren.
•    Handledaren håller inte kontakt med kontakttagare utanför arbetstiden.

www.nusuvefo.fi

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om alla våra tjänster, evenemang, utbildning och projekt.

Prenumerera nyhetsbrev!