Koordinaatti

Koordinaatti är ett kompetenscenter för ungdomsinformations- och rådgivning. Dess målsättning är att ungdomar överallt i Finland skulle ha tillgång till högklassiga informations- och rådgivningstjänster. De högklassiga tjänsterna främjar hörandet av de unga, deras delaktighet och möjligheter till påverkning.

Genom sin verksamhet skapar Koordinaatti förutsättningar för en aktiv utveckling av ett nationellt nätverk för tjänsterna. Nätverket består av ungdomssektorns yrkesmänniskor från kommuner och föreningar.

Koordinaatti har med principbeslut fattat av undervisnings- och kulturministeriet utsetts till en aktör inom ungdomsarbetets nationella service- och utvecklingsstruktur. Koordinaatti har hört till Uleåborgs stads ungdomsväsende från år 2006.

Expert- och stödtjänster

Kontaktuppgifter