Nationellt samarbete

Koordinaatti samarbetar med olika instanser för att utveckla arbetsformerna och för att skapa förutsättningar för jämlika ungdomsinformations- och rådgivningstjänster. Samarbetet ger stöd för de yrkesmänniskor som arbetar med information och rådgivning till de unga och deras yrkeskunnighet utvecklas.

Samarbetet är givande för båda parterna. Genom samarbetet kan man snabbt nå ungdomsarbetarna ute på fältet och lyfta upp viktiga saker för diskussion. Tjänsterna kan inte utvecklas och utföras endast inom organisationen utan det behövs en stor grupp unga och personer som arbetar med de unga för att nå de gemensamma målsättningarna.

Koordinaattis nationella samarbetspartners är bland andra

 • närings-, trafik- och miljöcentraler
 • projekt
 • Humanistiska yrkeshögskolan (Humak)
 • föreningar
 • Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
 • de instanser som ansvarar för kommunernas tjänster för unga
 • Trafikskyddet
 • Centralen för mediefostran och bildprogram
 • Sällskapet för Mediefostran
 • Centralförbundet för Mental Hälsa rf
 • ministerierna
 • Stiftelsen Ung Kultur
 • Förbundet för ungdomsbostäder
 • ungdomsarbetsbranschens läroverk
 • ungdomsforskare
 • ungdomsgrupper och enskilda ungdomar runt om i Finland
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland 
 • Preventiimi - kunskapscentrum för rusmedelsförebyggande i ungdomssektorn
 • Finlands ungdomscentra
 • Finlands Ungdomsfullmäktiges förbund rf
 • Finlands Ungdomssamarbete Allians rf
 • Reumaförbundet i Finland
 • Institutet för hälsa och välfärd