Yrkessamarbete

Under Koordinaatti hela existens har nätverket som producerar ungdomsinformations- och rådgivningstjänster ökat nästan tiofalt. Samtidigt har även fältets behov och önskemål ökat. De nya aktörerna behöver få utbildning som stöder utvecklingen av och kvaliteten på tjänsterna, professionellt stöd och nya verktyg.

Även den nationella instansen Koordinaatti behöver stödet från de övriga aktörerna. Ett mångsidigt samarbete skapar nya dimensioner för expert- och stödtjänsterna och ger värdefull information om hur tjänsterna kan utvecklas. I och med samarbetet har man till exempel ordnat kurser och seminarier.

De aktörer som deltar i ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet bildar en mångsidig grupp. För att med sig av information och kunskaper är det viktigt att planera seminarier, kurser och stödtjänster i ett mångsidigt samarbete bland de olika aktörerna.

Centrets uppgift är att se till att ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna är lika väl tillgängliga i hela landet och att tjänsterna utvecklas genom att använda olika verktyg och metoder. Uppgiften omfattar även de webbaserade ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna och utvecklingen av dessa. Kommunerna har trots detta en helt självständig ställning i utförandet och utvecklandet av tjänsterna. Centret utvecklar och utför nya verktyg och metoder och ordnar bland annat behövlig utbildning i samarbete med kommunerna.