Statistikprogrammet

Avsikten med statistikprogrammet är att samla all statistik över ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna i samma format så enkelt som möjligt, både lokalt och nationellt. Det är avgiftsfritt att använda programmet.

Statistikprogrammet har utvecklats i samarbete med aktörer inom det nationella nätverket för ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna.

Om du är intresserad av att ta programmet i bruk kan du kontakta Mika Pietilä.

www.nutitilastot.fi