Konsulttjänster

Koordinaattis uppgift är att stöda kommunerna, samkommunerna, organisationerna samt olika regionala samarbetsformer att genom branschöverskridande samarbete utföra ungdomsinformations- och rådgivningstjänster enligt de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp.

Kommunerna och aktörerna som utför deras projekt planerar och utför tjänsterna utgående från de lokala och regionala behoven och utgångspunkterna. Centret stöder genom sin verksamhet ungdomssektorns aktörer genom att finna de lokalt mest fungerande lösningarna så att de unga hörs och deltar. Konsultation behövs särskilt när regionala projekt inleds men även för längre hunna projekt.