Utvecklingsprojekt

Koordinaatti deltar i nationella och internationella projekt som främjar utvecklingen av arbetsformerna och tjänsterna. Som resultat av projekten föds verktyg, metoder, publikationer och nya nätverk och partnerförhållanden. Mera information om pågående projekt (på finska).