Expert- och stödtjänster

Koordinaattis expert- och stödtjänster hjälper aktörerna att finna de lämpligaste lösningarna för anordningen av ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna så att ungdomarna särskilt beaktas som planerare, utförare och utvärderare av tjänsterna. Även det nationella servicenätverket för ungdomsinformations- och rådgivningstjänster möjliggör kunskaps- och praxisutbyte.

Koordinaatti ansvarar för koordineringen, utbildning och stödtjänster av nätdemokratitjänsten Ungasidéer.fi. Ungasidéer.fi är barnens och de ungas egen kanal för påverkning. Den är även ett verktyg för att göra barnens och ungdomarnas åsikter hörda.