Strukturer

Utbildnings- och kulturministeriet gav år 2010 Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningstjänster Koordinaatti uppgiften att planera och utföra ett regionalt servicenätverk för ungdomsinformations- och rådgivningstjänsternas regionalkoordinatorer som en del av ungdomsarbetets bestående servicestruktur.

Bakom förslaget låg det ökade antalet ungdomsinformations- och rådgivningstjänster. Orsakerna till tillväxten var en koordinerad nationell utveckling av arbetsformen från år 2006 samt den ökade möjligheten att få projektpengar. Koordineringen av det nationella ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet inleddes i Uleåborgs stads regi år 2006. Koordinaatti utsågs år 2010 till ett av de nationella service- och utvecklingscentren för ungdomssektorn.

Utöver de ovan nämnda orsakerna gav de samhälleliga ändringarna, så som kommun- och servicestrukturreformen samt de nationella och europeiska rekommendationerna och utvecklingsprogrammen för ungdomssektorn riktlinjer för skapandet av bestående strukturer.

År 2006 fanns det mindre än trettio instanser som producerade ungdomsinformations- och rådgivningstjänster. Sex år senare deltog redan över 240 kommuner eller organisationer i servicenätverket. Tjänsterna produceras som närtjänster i olika verksamhetsmiljöer och som webbaserade tjänster lokalt eller regionalt.

Den betydande tillväxten av ungdomsinformations- och rådgivningstjänster och därigenom en högklassig utveckling av tjänsterna så att de motsvarar de ungas behov av information och handledning har varit utmanande uppgifter för den nationella koordineringen. De existerande strukturerna behöver en ny granskning.

Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningstjänster Koordinaatti och den regionkoordineringsmodell som håller på att utvecklas strävar efter att svara på reformutmaningen. Strukturerna bör även betjäna ungdomsarbetarnas gemenskap, professionella tillväxt samt utvecklingen av samfundet.

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet har även en stark europeisk dimension. Informations- och rådgivningstjänsterna riktade mot unga syns starkt i de rekommendationer Europarådet ger sina medlemsländer och i Europeiska unionens ungdomsstrategi.

Arbetsformen har även en europeisk takorganisation, European Youth information and Counselling Agency ERYICA som grundades år 1986. ERYICA stöder genom sin verksamhet de nationella, regionala och lokala ungdoms- och rådgivningstjänsterna i 28 europeiska länder. Tjänsterna består av över 7500 ungdomsinformations- och rådgivningspunkter eller –center med över 13 000 anställda.

Koordinaatti är medlem i ERYICA och representerar hela det nationella nätverket i Europa. Även Finlands Ungdomssamarbete Allians rf är samarbetsmedlem i ERYICA.