Palveluiden yhteystiedot / Tjänstens kontaktinformation

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Koordinaatti.fi-verkkopalvelusta puuttuvat tiedot nuorten tieto- ja neuvontapisteestä/keskuksesta, nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalvelusta tai muusta palvelusta, kuten nuorten tieto- ja neuvontatyön vertaistiedotustoiminnasta tai nuorten mediatoimituksesta. Voit tehdä ilmoituksen myös palvelun muuttuneista tiedoista.

Samat tiedot päivitetään myös Nuortenelämä.fi:hin, joka on valtakunnallinen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu verkossa (www.nuortenelämä.fi).

Ilmoittamasi tiedot lisätään palveluihin siinä muodossa kuin olet ne toimittanut (myös yhteyshenkilön yhteystiedot julkaistaan ellei sitä erikseen kielletä). Huomioithan tietoja ilmoittaessasi myös, että ne julkaistaan kahdelle eri kohderyhmälle: nuorille sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisille.

Palveluiden yhteystiedot ammattilaisille osoitteessa www.koordinaatti.fi/toimipisteet
Palveluiden yhteystiedot nuorille osoitteessa
www.nuortenelama.fi/ihmiset-ja-osoitteet

******************************************************

Använd detta formulär för att anmäla information som saknas från Koordinaatti.fi / Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna i Finland. Du kan använda detta formulär även om du vill informera ändrade informationen.

Samma uppgifter uppdateras också till Ungdomsliv.fi, som är den nationell informations-och rådgivningstjänst på nätet (www.ungdomsliv.fi).

Den information som du skickar förs över till webbtjänsterna så som du har lämnat till dem. Notera också att information publiceras för två olika målgrupper: ungdomar och professionella.

Kontaktuppgifter till proffs på www.koordinaatti.fi/toimipisteet
Kontaktuppgifter för ungdomar på www.ungdomsliv.fi/manniskor-och-adresser

Ilmoittajan tiedot | Avsändare
Nuorten tieto- ja neuvontapiste/keskus | Ungdomsinformationspunkt/center
Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalvelu | Ungdomsinformations och -rådgivnings webbtjänst
Nuorten mediatoimitus / vertaistiedotustoiminta / muu palvelu | Ungdoms media redaktion / kamratsgrupp verksamhet / andra tjänster