Hyppää pääsisältöön

Osaamiskeskukset

Koordinaatti on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisoalan valtakunnallisista osaamiskeskuksista. Osaamiskeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä myös keskenään ja tarjoavat muun muassa koulutusta ja tukea nuorisoalan toimijoille koko maassa.

Nuorisolain (1285/2016) mukaan valtakunnallisella nuorisoalan osaamiskeskuksella tarkoitetaan yhteisöä, joka kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti. Osaamiskeskuksen voivat myös muodostaa kahden tai useamman yhteisön sopimukseen perustuva yhteenliittymä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy harkintansa mukaan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden ajalle vuosille 2020-2023 valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman (VANUPO) sisältämien painopisteiden mukaisesti. Uusien osaamiskeskusten valinta tapahtuu kevään 2020 aikana. 

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla kaikkien palveluidemme kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.
Välitämme lisäksi tietoa nuorten tieto- ja neuvontatyön ajankohtaisista asioista.

Siirry uutiskirjeisiin!