Terveisiä osaamiskeskus Vahvistamosta

Meillä Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamossa on triplasti osaamista: Suomen Mielenterveysseura ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry. Näiden kolmen järjestön osaaminen ja asiantuntijuus antavat yhdessä loistavan pohjan vahvistaa nuorisoalan ammattilaisten tietoa ja taitoa mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön sekä nuoren osallisuuden kokemuksen teemoista. Pyrimme uusiin, innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka vastaavat entistä paremmin arjen moninaisiin tarpeisiin!

Vahvistamo - läsnä, tavoitettavissa ja saavutettavissa

Tähän mennessä Vahvistamo on kohdannut laajan joukon nuorisotyön ammattilaisia ympäri Suomea niin livenä kuin verkossakin. Olemme olleet mukana erilaisissa verkostoissa, tapahtumissa, seminaareissa ja työpajoissa, sekä pitäneet puheenvuoroja ja koulutuksia. Olemme myös tavanneet paljon ihmisiä kahden kesken ja kertoneet toiminnoistamme ja tavoitteistamme, sekä kuulleet ihmisten toiveita toimintaamme kohtaan. Nettisivujen www.vahvistamo.fi lisäksi meidät löytää myös Facebookista ja Instagramissa. Kuukausittain ilmestyvät haasteet innostavat tekemään edistävää työtä pienin arjen teoin!

Suojatekijöiden vahvistaminen ja stigman poistaminen

Yksi merkittävä yhteinen tavoitteemme osaamiskeskuksena on pitää esillä ehkäisevän ja edistävän työn merkitystä. Ehkäisevä työ jää usein puheen ja tekojenkin tasolla korjaavan työn jalkoihin, varsinkin, kun resursseja karsitaan. Vahvistamalla nuorten suojatekijöitä, kuten nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä arjen hallinnan taitoja voimme vaikuttaa jo merkittävästi nuoren hyvinvointiin ja vähentää niin mielenterveyden ongelmia kuin päihde- ja pelihaittoja.  Meidän johtoajatuksemme on, että tekemällä vähemmän riittävän ajoissa, voimme ehkäistä ongelmien syntymistä ja toisaalta saamme aikaan kestävän jalustan haastavissakin tilanteissa.

Koemme myös hyvin merkitykselliseksi vähentää mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvää stigmaa. Nuori elää herkkää ikäkautta, jolloin on tärkeää, että hän uskaltaa hakea tukea ja apua ajoissa ilman pelkoa leimatuksi tulemisesta. Tehtävänämme on tukea ammattilaisia kohtaamaan nuoria aina siten, että he kokevat tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Miten omaan työhön voi luoda edellytyksiä ottaa puheeksi vaikeita asioita ja toisaalta madaltaa nuoren uskallusta tulla kertomaan mieltä painavia asioita? On tärkeää, että nuorissa aina nähdään heidän elämänsä monet mahdollisuudet ja jokaisen mahdollisuus vaikuttaa elämänsä suuntaan. Toivottomia tilanteita ei ole.

Koulutuksia ja materiaaleja ammattilaisille

Meiltä on toivottu paljon koulutuksia ja niitä olemmekin toteuttaneet niin livenä kuin verkkoympäristössä. Mielenterveys voimaksi -koulutukset ovat tavoittaneet vuoden sisällä nuorisoalan ammattilaisia ympäri Suomen yli kymmenellä eri paikkakunnalla. Koulutuksessa tutustutaan mielenterveyden edistämisen työkaluihin ja saadaan vinkkejä siihen, miten nämä asiat voisivat olla vahvemmin omassa työssä mukana.

Hyvän mielen treenivihko on nuori kehitetty materiaali, joka innostaa pohtimaan hyvinvointia vahvistavia asioita. Treenivihko soveltuu mainiosti yksilötyöhön tai nuoren itsenäiseen työskentelyyn. Siihen liittyy myös ohjaajan opas. Pian ilmestyy myös Hyvän mielen vuosikello, jonka avulla työyhteisössä voidaan konkreettisesti pohtia, miten mielenterveyden edistämisen teemat saisi hyvin limittymään omaan työhön.

Vahvistamo Talk Show luotiin verkkokoulutustarpeeseen

Vahvistamo Talk Show on vastannut kentältä tulleeseen toiveeseen saada tietoa ja koulutusta vaikka omalta kotisohvalta käsin. Talk Show:n erityispiirre on vastata ajankohtaisiin nuorisotyöntekijöitä askarruttaviin kysymyksiin ja yhdistää asiantuntijuutta muista tahoista. Siihen pääsee osallistumaan ketterästi verkkosivujemme kautta ja kysymyksiä voi esittää keskustelun lomassa. Tähän mennessä olemme päässeet kuulemaan aiheista: ”ADHD ja päihteet” sekä ”Ensimmäistä kertaa vankilaan lähtevän nuoren tukeminen”. Otamme mielellään vastaan aihe-ehdotuksia jatkossakin!

Verkostoissa kehitetään ja jaetaan hyviä käytäntöjä

Vahvistamo toimii myös eri verkostoissa sekä tuottaa omia verkostoja. Verkostotapaamisissa jaetaan nuorisotyöntekijöiden kanssa hyviä ja toimivia käytäntöjä vertaistuellisessa hengessä. Seuraava kaikille nuorisotyöntekijöille avoin verkostotapaaminen käsittelee nuuskan käyttöön liittyviä asioita; miten nuuskan käyttöön voi puuttua, mitä tulee huomioida ja mitä laki sanoo nuuskan käytöstä nuorisotiloilla.  Linkki verkostoon löytyy kokouspäivänä 17.4. Vahvistamon verkkosivulta.

Kyselyistä tietoa ammattilaisten tueksi

Olemme toteuttaneet kyselyitä niin nuorisotyöntekijöille kuin nuorille. Kysyimme nuorisotyöntekijöiltä oman työn haasteista ja alueellisista eroavaisuuksista. Lisäksi kysyimme nuorilta, miten nuoret suhtautuvat päihteisiin ja mitkä tekijät ovat nuorten kulttuurissa tällä hetkellä in ja out. Saimme kyselyistä tärkeää alueellista tietoa, jota voimme hyödyntää, kun pohdimme nuorisotyöntekijöiden kanssa yhdessä alueellisen toiminnan erityistarpeita ja jaamme hyviä käytäntöjä ehkäisevään päihdetyöhön liittyen.

Nuorten mielenterveyskyselyssä saimme puolestaan mielenkiintoista tietoa siitä, millaisia mielenterveyteen liittyviä asioita on käsitelty nuorisotyön toiminnoissa, millaiset asiat estävät nuorella vaikeista asioista puhumista. Nuorista jopa 66 % toivoi enemmän keskustelua mielenterveyteen liittyvistä asiosta.

Kuulemisiin ja tapaamisiin!

Keväällä olemme mukana NUORI2019-päivillä, Valtakunnallisilla Työpajapäivillä ja Päihdepäivillä. Tule ihmeessä vetämään hihasta ja kerro, miten voisimme tukea työtäsi tai millaisia näkemyksiä sinulla on näihin teemoihin liittyen. Voit myös aina lähestyä meitä sähköpostitse tai some-kanavissa. Tulemme mielellämme kouluttamaan verkostoonne tai työyhteisöönne. Voimme tulla kehittämään kanssanne yhdessä esimerkiksi päihde- tai hyvinvointisuunnitelmianne tai motivoida puheeksi ottoon ja voimavarojen vahvistamiseen. Kohdataan ja jutellaan, kun tavataan!

Lisätietoa:
www.vahvistamo.fi
www.instagram.com/vahvistamo/
www.facebook.com/Vahvistamo/

Kirjoittajat:
Marika Vartiainen, verkostokoordinaattori
Marja Snellman-Aittola, asiantuntijakoordinaattori

Kuva: Shutterstock