Oulun seudun ja Kainuun aluekoordinointi päättyy

Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointia on toteutettu Oulun seudulla vuodesta 2011 lähtien. Aluekoordinoinnin kehittämisen taustalla oli opetus- ja kulttuuriministeriön Koordinaatille antama tehtävä suunnitella ja toteuttaa nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointiverkosto osaksi nuorisotyön palvelurakennetta. Oulu seudun aluekoordinointitoiminta aloitettiin Oulun seutuorganisaation toimesta ja vuonna 2012 se siirtyi Oulun kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoitavaksi.

Oulun seudulla aluekoordinoinnin taustalla oli Oulun seudun nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijaverkosto, jonka toimijoita yhdisti yhteinen nuorten tieto- ja neuvontaverkkopalvelu Seutunappi.fi. Myöhemmin aluekoordinoinnin toiminta laajeni käsittämään myös Kainuun kunnat. Mukana oli lopulta yhteensä 20 kuntaa Oulun seudun, Oulunkaaren ja Kainuun alueella. Aluekoordinoinnin myötä yhteisen toiminnan ideaksi vaihtui yhteisen verkkopalvelun ylläpidon sijaan alueellisen nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä yhteisen työn ja yhteistyön kehittäminen alueella. Aluekoordinointi toimi vahvasti yhteistyössä osaamiskeskus Koordinaatin sekä muiden aluekoordinointialueiden kanssa. Aluekoordinointia rahoitettiin osittain opetus- ja kulttuuriministeriön ja Pohjois-Suomen AVI:n kautta nuorten tieto- ja neuvontatyön avustuksista.

Aluekoordinointi on vahvistanut nuorten tieto- ja neuvontatyön laatua alueella

Nuorten tieto ja neuvontatyön aluekoordinoinnin saaman palautteen mukaan sen myötä alueellinen verkostoituminen, yhteisten resurssien hyödyntäminen sekä tietotaidon vaihto lisääntyivät alueella. Myös nuorisotyöntekijöiden osaaminen nuorten tieto- ja neuvontatyöstä vahvistui ja työmuoto vakiintui kuntiin aluekoordinoinnin toimenpiteiden seurauksena. Oulun seudun aluekoordinoinnin tuella nuorisotyön ja nuorten tieto- ja neuvontatyön tasa-arvoisuus ja laatu alueen kunnissa vahvistuivat erilaisten koulutusten, ammatillisten lähitukipalveluiden ja verkostotyöskentelyn myötä. Aluekoordinointi edisti uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja levitti hyviä käytäntöjä toimijoiden keskuudessa.

Kaikkien aluekoordinointialueiden keskinäinen, yhteisten toimintamallien kehittäminen ja toiminnan samansuuntainen linjaaminen tekivät mahdolliseksi yhdenmukaisten palvelujen tuottamisen. Aluekoordinoinnin toimintavuosien aikana koulutuksissa koulutettiin osaajia ja laajennettiin ymmärrystä nuorten tieto- ja neuvontatyöstä. Nuorten osallisuus palveluiden kehittäjinä ja arvioijina edistyi ja aluekoordinoinnin myötä nuorten ääntä saatiin kuuluviin paremmin alueilla. Yhteisölliseen toimintaan saatiin mukaan uusia toimijoita ja nuorten tieto- ja neuvontatyön verkostossa toteutettiin yhteisöllisesti toimivia työkaluja työn laadun kehittämiseen.

Valtakunnallisella tasolla aluekoordinointi osoitti, että nuorten parissa työskenteleville tarjottavien ammatillisten lähitukipalvelujen tarve on olemassa. Tieto- neuvonta- ja ohjausosaaminen on kaikkien nuorten parissa työskentelevien ammatillista osaamista. (Koordinaatti 2018.) Aluekoordinointi toi ilmi sen, että pienen toimialan osaaminen on tärkeää nostaa esiin entistä vahvemmin muuttuvassa yhteiskunnassa.

Oulun seudun ja Kainuun aluekoordinoinnin toiminta päättyy kesäkuun 2019 loppuun mennessä siinä muodossa kuin sitä on vuosien aikana alueella toteutettu. Nuorten tieto- ja neuvontatyön tukipalvelut alueella eivät kuitenkaan lopu. Jatkossa tukipalveluita on saatavilla valtakunnallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskeskus Koordinaatin tuottamana.

Lisätietoja Oulun seudun aluekoordinoinnista antaa Oulun kaupungin sosiaalisen vahvistamisen yksikköpäällikkö Anneli Koistinen, etunimi.sukunimi@ouka.fi, 044 703 8206.

Lue lisää aluekoordinoinnin roolista erikoistutkija Anu Gretschelin tutkimuksesta Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin roolin tutkimuksellinen tarkastelu. Aluekoordinaattoreiden näkökulma.