Hyppää pääsisältöön

Tietoa groomingista

Lasten ja nuorten seksuaalinen houkuttelu (grooming), häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat aiheita, joista nuorisotyön ammattilaiset ja nuorten parissa toimivat tarvitsevat tietoa sekä osaamisen lisäämistä. Seksuaaliväkivallan ja häirinnän kokemukset ovat nuorilla yleisiä.

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeessa on useita yhteistyökumppaneita, jotka käyttävät hieman erilaisia käsitteitä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. On tärkeä tuoda esiin, mitä itse käyttämillään käsitteillä tarkoittaa. Tämä tulee huomioida, kun esimerkiksi tutustuu eri toimijoiden tuottamiin materiaaleihin.

 

Seksuaaliväkivalta

Hankkeessa puhutaan lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan se määritellään seuraavasti:

”Seksuaaliväkivallassa on kyse seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden loukkauksesta.  Turvallisuuden tunteeseen kuuluu keskeisesti luottamus, joka rikotaan väkivallan teoissa.”

Seksuaaliväkivallan teot voivat tapahtua digitaalisissa ympäristöissä tai kasvotusten. Teot tai puheet voivat olla esimerkiksi katseita, eleitä, ehdotuksia tai muuta toimintaa, joka aiheuttaa ahdistusta tai tuntuu sen kohteesta epämiellyttävänä. Kyse on henkilökohtaisesta kokemuksesta, joten myös sellaiset teot tai puheet, jotka eivät täytä rikoslain rangaistuskriteerejä voivat aiheuttaa turvattomuutta tai traumatisoida. (Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivu)  

 

Seksuaalinen houkuttelu (grooming) 

Grooming tarkoittaa lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Seksuaalinen houkuttelu voi tapahtua niin digitaalisissa toimintaympäristöissä kuin kasvotusten. Kyseessä on manipulatiivinen ja epätasa-arvoinen prosessi, jossa aikuinen pyrkii luomaan lapseen tai nuoreen luottamussuhteen. Tämän luottamussuhteen kautta pyritään saamaan lapsi näennäisesti vapaaehtoiseen suhteeseen, jossa pyrkimyksenä on saattaa lapsi seksuaalisiin tekoihin tai seksuaaliseen kanssakäymiseen aikuisen kanssa. Saavutettua luottamusta käytetään väärin.  

Suomen rikoslain mukaan lapsen houkuttelu seksuaalisiin tekoihin on rikos. Erityisesti digitaalisessa ympäristössä tapahtuva seksuaalinen houkuttelu muuttaa jatkuvasti muotoaan. Lapsille ja nuorille tulee opettaa turvataitoja ja kykyä suojella itseä myös digitaalisissa ympäristöissä.

Lasta tai nuorta voi estää puhumasta seksuaalisen houkuttelun, häirinnän tai väkivallan kokemuksista vahvat häpeän ja syyllisyyden tunteet. Lapsilla ja nuorille tuleekin kertoa ja korostaa sitä, ettei seksuaalista väkivaltaa kohdannut lapsi tai nuori ole koskaan syyllinen tapahtumaan. Kiitä luottamuksesta, jos asiasta kerrotaan juuri sinulle.

Lue lisää aiheesta ja tutustu materiaaleihin ja menetelmiin, joita eri toimijat ovat aiheesta tuottaneet. 

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!