Monialainen yhteistyö

Sosiaalikehitys Oy:n koordinoimassa Opit käyttöön -hankkeessa koottuja nuorisopalveluiden hyviä käytäntöjä ja tehokkaiksi osoittautuneita toimintamalleja on koottu opaskirjaksi monialaisen yhteistyön kehittämiseksi nuorten hyvinvointipalveluissa. Erilaisia hyviä käytäntöjä on julkaistu myös raportteina.

Oppaassa ja raporteissa käsitellään muun muassa kysymyksiä syrjäytymisestä, nuorisopalveluissa tarvittavaa monialaisen yhteistyön johtamista ja hallinnonalarajat ylittävää rahoituksellista yhteistyötä. Palveluiden kehittämisen esimerkkejä haettiin myös muilta sosiaalisen vahvistamisen aloilta ja muutamista Euroopan maista.

Opit käyttöön -hankkeen opas ja raportit ovat ladattavissa pdf-tiedostoina materiaalipankissa.