Hyppää pääsisältöön

Materiaalit

Podcast: Eurooppalainen nuorisotiedottajan osaamiskuvaus

Tässä jaksossa keskustellaan eurooppalaisesta nuorisotiedottajan osaamiskuvauksesta, eli YouthInfoCompista sekä siitä mitä kyseinen julkaisu pitää sisällään. Aiheesta keskustelemassa on Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff. Jakson juontaa tietopalveluohjaaja Marko Pesonen.

 

 

Lähdeluettelo:

YouthInfoComp – Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus (koordinaatti.fi)

ERYICA – YouthInfoComp (eryica.org)

ESCO järjestelmä (esco.ec.europa.eu)

Podcastin sisältö tekstimuodossa:

Marko Pesonen (MP) 

Tervetuloa Suuntaviivoja Koordinaatista -podcastin pariin. Tänään keskustellaan eurooppalaisesta nuorisotiedottajan osaamiskuvauksesta, josta englanninkieliseen nimeen viitaten käytetään myös nimeä YouthInfoComp. 

Aiheesta kanssani on keskustelemassa Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff. 

Lähetään ihan taas perusteista liikenteeseen. Minulle ei sano mitään, niin kerrotko hieman, että mikä on YouthInfoComp? 

Jaana Fedotoff (JF) 

YouthInfoComp on tuossa reilu vuosi sitten ilmestynyt ensimmäinen eurooppalainen osaamiskuvaus nuorisotiedottajan ammatista. Se on ainutlaatuinen eurooppalaisittain, Suomessa toki on tehty osaamiskarttaa ja muutakin osaamisen määrittelyä nuorten tieto- ja neuvontatyöhön, mutta eurooppalaisittain tämä on todella merkittävä avaus siihen, että miten määritellään nuorisotiedottajan ammatti ja työ. 

MP 

YouthInfoComp on ilmeisesti tuotettu laajasti kansainvälisesti, mutta ketä kaikkia työstössä on ollut mukana? 

JF 

YouthInfoCompin takana on ERYICA eli Euroopan nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestö. (ERYICA on) hyvin laaja eurooppalainen nuorten tieto- ja neuvontatyön verkosto, jossa on 42 kansallista ja alueellista erityyppistä toimijaa mukana 26 maasta.  

Sitten on Eurodesk, joka on Erasmus+ alainen nuorisotiedotusverkosto ja -toiminto, joka myöskin toimii hyvin laajasti Euroopassa ja tällaiseen kansainväliseen liikkuvuuteen ja tietoaiheisiin nuorille suunnattua tietoa tuottava verkosto. Ja sitten on tämä ESCO, johon sitten kerätään niitä erilaisia ammattinimikkeitä. 

Voisin lisätä sellaisen, että YouthInfoCompin taustalla on hyödynnetty Euroopan laajuisia nuorisotyön verkostoja, mutta taustalla on ollut työryhmä, joka on ollut mukana pohtimassa näitä vähimmäisvaatimuksia osaamiselle ja tämä kaikki perustuu siihen heidän osaamiseensa ja kokemuksiinsa.  

On myös koottu esimerkkejä eri nimikkeistä ja myöskin hyödynnetty faktatietoa parista selvityksestä sekä kuultu myös jäsenistöä ympäri Eurooppaa tekemällä kysely, jossa selvitettiin mitä työntekijät ajattelevat tästä nimikkeestä ja mitä osaamista sen pitäisi pitää sisällään. 

MP 

Mainitsitkin tuossa ESCOn, kerrotko hieman lisää mikä ESCO on? 

JF 

ESCO on lyhenne European Skills, Competences and Occupations nimestä. Se on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä, jossa tunnistetaan Euroopan työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmien kannalta merkittäviä taitoja, osaamista, pätevyyttä sekä ammatteja. Nyt sinne mukaan on myös saatu nuorisotiedottajan ammattinimike ja se on todellakin merkittävä virstanpylväs tämän työmuodon historiassa.  

ESCOsta vielä se, että sieltä löytyy kuvauksia lähes 3000 ammattinimikkeelle ja noin 15000 erilaiselle taidolle. Nämä kuvaukset on käännetty 27 kielelle, eli merkittävä tietovaranto erilaisiin ammattinimikkeisiin. 

MP 

Eli voisi kuvitella, että oman työn sanoittamiseen varsin hyvä työkalu ja tuki. 

JF 

Erinomainen työkalu ja siinä mielessä meillä Suomessa nuorten tieto- ja neuvontatyötä on tehty hyvin pitkään, mutta hieman erilaisin nimikkein. Meillä on nuorisotiedottajia, nuorisoneuvojia, nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöitä. Elikä nimikkeet ovat vaihdelleet, mutta tämän nuorisotiedottaja-nimikkeen alla nyt määritellään kaikkiin näihin nimikkeisiin liittyvä vähimmäisvaatimus osaamiselle.

ESCO on tärkeä luokitusjärjestelmä myös muille maille, koska kaikissa maissa ei ole samanlaista nuorisotyön järjestelmää ja tällaista nimikkeistöä. (ESCO) Toimii myös hyvänä työkaluna sille, miten todennetaan mitä tämä työ on ja mitä osaamista se vaatii. 

MP 

Eli ehdottomasti tutustumisen arvoinen asia. Ilmeisesti palvelu ja kuvaukset löytyvät kaikki verkosta? 

JF 

Kaikki löytyy verkosta. ESCOa hakemalla löytyy. Myöskin suomenkielisesti sitten tämä nuorisotiedottajan ammattinimike. 

MP 

Ihan mielenkiinnosta, miten nuorisotiedottajan nimike on nyt määritelty? Mitä siellä niin sanotusti paperilla lukee? 

JF 

YouthInfoCompissa määritellään nuorisotiedottaja seuraavasti:  

Nuorisotiedottajat tuottavat nuorille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on vahvistaa ja tukea nuorten hyvinvointia ja itsenäisyyttä. Nuorisotiedottajat varmistavat, että tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat nuorten saatavilla ja helposti lähestyttäviä sekä riittävästi resursoituja. 

Tämä on mielestäni todella hyvä, että tämä on nostettu myös määritelmään esille.  

Nuorisotiedottajat varmistavat, että kaikkien nuorten tavoittamista toimintaan toteutetaan erityyppisesti ja eri tavoin; verkossa, kasvokkain, ja hyödyntäen sosiaalista mediaa. Tavoitellaan myös yksittäisiä nuoria, mutta myös ryhmiä. Nuorisotiedottajan tavoitteena on, että nuoret voivat tehdä omia, tietoon perustuvia valintoja ja että heistä kasvaa itsenäisiä aktiivisia kansalaisia.  

Myöskin se mainitaan, että tehdään yhteistyötä muiden palveluiden kanssa. Tämähän toteutuu todella hyvin suomalaisessa nuorisotyössä, sillä me on totuttu täällä tekemään nuorisotyötä ja nuorten tieto- ja neuvontatyötäkin tämmöinen verkostomainen, monialainen, moniammatillinen yhteistyö aina siellä pohjalla. 

MP 

Mutta palataan takaisin YouthInfoComppiin. Mihin tarpeisiin tai mistä tarpeista lähtöisin on YouthInfoComp? 

JF 

Tarve on ollut hyvin selkeä ja myöskin todennettu jo pitkään. Tavoitteena on ollut, että saadaan yhdessä sovittua, yhtenäinen kuvaus sille; mitä kaikkea osaamista nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevä ammattilainen tarvitsee ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Tästä syystä on toteutettu tämä eurooppalainen Nuorisotiedottajan osaamiskuvaus, joka tekee myös näkyväksi sitä työn laaja-alaisuutta ja yhteistä ymmärrystä siitä, mitä tämä nuorille suunnattu tieto- ja neuvontatyö pitää sisällään.  

Toki tämä ei ole sillä tavalla, että juuri näin sen työn ja osaamisen pitää toteutua kaikissa maissa, mutta tämä on eräänlainen pohja, eräänlainen työkalu, jota voidaan hyödyntää; erityisesti niissä maissa, joissa ei välttämättä nuorten tieto- ja neuvontatyö ole niin vahvasti esillä tai nuorille ole tarjolla näitä palveluita niin voidaan myös hyödyntää siinä sitä kuvaamista.  

Toki tämä on äärimmäisen tärkeä työkalu myöskin siinä, että se yhdistää näitä monenlaisia eurooppalaisia verkostoja, jotka tekevät nuorten tieto- ja neuvontatyötä, osa joistakin tietyistä teemoista, mutta niin kuin ERYICA, niin ne kattavat moninaiset aihealueet mitä liittyy nuorten elämään. 

MP 

Eli tällä ehkä varmistetaan semmoista työn tasalaatuisuutta ja sen tasa-arvoisuutta. Onko tässä nostettu mitään kehittämisnäkökulmia (työhön)? 

JF 

Kyllä, YouthInfoCompiahan voi hyödyntää moneen. Siinä määritellään sellainen vähimmäisvaatimustaso mitä työntekijällä pitäisi olla, kun hän tekee nuorten tieto- ja neuvontatyötä, mutta kyllä siinä on myöskin sellainen kaari siihen, että missä vielä on kehitettävää tai mitä osaamista tulisi lisätä; tai mitä osaamista ehkä puuttuu sieltä palvelusta. Työntekijät voivat itse sitä hyödyntää itsearviointinäkökulmasta, mutta myöskin organisaatiot esimerkiksi palvelun laadun viilaamiseen sekä myöskin siihen tarkasteluun, että onko palvelussa ylipäätänsä riittävästi osaamista vastata kaikkiin nuorten tiedontarpeisiin. 

MP 

Mainitsitkin tuossa, että työntekijät voivat itse hyödyntää YouthInfoCompia työkaluna muun muassa siihen itsearviointiin ja toiminnan kehittämiseen. Mihin kaikkeen muuhun tätä voisi hyödyntää tai onko jotain konkreettisia nostoja? Tuleeko mieleen, miten tämä esimerkiksi Suomen tasolla toteutuu? 

JF 

Jos ajatellaan vaikka yksittäistä työntekijää tai tiimiä nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa, niin YouthInfoCompia voi hyödyntää ymmärtääkseen sen oman työn roolin ja tehtävän nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa. Sekä myös viestimään siitä tehtävästä nuorille, erilaisille kohderyhmille, sidosryhmille sekä myöskin sen palvelun kehittämiskohtien tunnistamiseen. YouthInfoCompissa aika tarkastikin käydään läpi eri osaamisalueita ja siitä on helppo löytää myöskin niitä kohtia, missä olisi niitä kehittämisen paikkoja.  

Tätä voidaan hyödyntää tämmöisen oman ammatillisen kehityksen tavoitteiden asettamiseen ja kehityskeskusteluihin valmistautumiseen tai ehkä myöskin toiveisiin omalle organisaatiolle siitä, että millaisia koulutustarpeita ja -toiveita työntekijällä on. Eli moneenkin asiaan voi hyödyntää.  

Tietenkin nämä nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tarjoavat organisaatiot voivat hyödyntää näiden palveluiden näkyväksi tekemiseen ja vahvistamiseen esimerkiksi siellä paikallisessa tai alueellisessa toimintasuunnitelmassa ja strategioissa. Ylipäätään tällä edistetään nuorisotiedottajien, nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden profiilin ja palveluiden tunnettavuutta, näkyvyyttä sekä tunnustamista myöskin.  

MP 

Onko Koodinaatti tuottanut joitakin työkaluja liittyen tähän aiheeseen? 

JF 

Suomessa Koordinaatti on toteuttanut yhdessä verkoston toimijoiden kanssa erilaisia laatutyökaluja, esimerkiksi vertais- ja itsearviointimallin sekä osaamiskartan. Nämä nimenomaan tähän nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. YouthInfoCompia voi käyttää niiden rinnalla tai täysin itsenäisesti, kuten näitä muitakin meillä tuotettuja työkaluja. Kyllä tässä kaiken tavoitteena on se, että nuorille yhä vielä parempia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita ja että työntekijöillä on niihin tarpeisiin vastaava, riittävä osaaminen. 

MP 

Eli hyvinkin läpileikkaavasti ja monitasoisesti. 

JF 

Ehdottomasti. Kyllä nämä ovat merkittäviä tällaiset mihin tahansa työhön tai tehtävänimikkeisiin tehtävät avaukset, joissa tarkastellaan kaikki mahdollinen mitä työ pitää sisällään. Toki tämäkin työ, työmuoto ja tehtävät elävät ajassa, joten aika ajoin pitää myös tehdä niitä tarkastuspisteitä. 

MP 

Mitä kaikkea YouthInfoComp pitää käytännössä sisällään? Millainen julkaisun rakenne on? 

JF 

YouthInfoComp rakentuu neljästä osa-alueesta. Ensimmäinen on nimenomaan tämä nuorisotiedottajan määritelmä eli miten kuvaillaan yleispätevästi nuorisotiedottajan tehtävä. Jokainen maa ja organisaatio tarkastelee sitä omista lähtökohdistaan, mutta hyvinkin sovellettavissa tähän meidän suomalaiseen nuorisotyön maastoon. YouthInfoComp koostuu myös näistä erilaisista osaamisalueista, niitä on kolme. Ne kuvaavat osaamista ja jäsentää tätä osaamiskokonaisuutta. Nämä kolme osaamiskuvausta jaotellaan 12 yksittäiseen osaamiskuvaukseen ja erilaisiin tavoitteisiin. Eli siinä mielessä hyvin monipolvinen, mutta helposti haltuun otettava osaamiskuvaus. 

MP 

Eli selkeästi palanen kerrallaan ja jokaiselle kyllä löytyy varmasti jotain. 

JF 

Juurikin näin ja Koordinaatti toimii myös tukena ja apuna avaamassa näitä eri osaamisalueita ja kuvauksia, joten meihin vain yhteys, niin käydään yhdessä läpi. Sisältö on hyvinkin helposti haltuun otettavissa ja mikä tietysti parasta niin osaamiskuvausjulkaisu on myöskin suomennettu ja on meiltä tilattavissa joko printtiversiona tai ladattavissa tuolta Koordinaatin verkkosivuilta materiaalipankista.

MP 

Tulisiko vielä mieleen jotain nostoja tai vinkkejä mitä ei olla tässä vielä ehditty käymään läpi, mutta haluaisit tehdä YouthInfoCompiin ja nuorisotiedottajan nimikkeeseen liittyen. 

JF 

Vahva suositus siihen, että tutustukaa kaikki nuorten parissa työskentelevät. Onhan tämä oiva esimerkki yhdestä nuorisotyöllisestä osaamiskuvauksesta ja tehtävästä. Meillä ei kauhean montaa esimerkkiä ole siitä, että erilaisia nuorisotyön ammattinimikkeitä olisi avattu, myöskään Euroopan laajuisesti. Aina pohditaan myös sitä, että mitä nimikettä käytetään, kun puhutaan ruotsiksi nuorten tieto- ja neuvontatyöstä tai nimikkeistä. Tai mikä englanninkielinen käännös on? YouthInfoCompissa käytetään nimikettä Youth Information Worker ja se on suomennettu nyt nuorisotiedottajaksi. Tämä oli sellainen päätös, minkä me teimme täällä Koordinaatissa, että mitä suomenkielistä nimikettä käytetään. Toki nimet vaihtelevat organisaatioiden ja palveluiden myötä.  

Tutustukaa ihmeessä, olkaa kiinnostuneita ja hyödyntäkää! Sitä voi käyttää moninaisesti ja moneen tarkoitukseen. 

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!