Koulutukset

Tarvitsetko koulutusta tai konsultointia?

Onko sinulla tarvetta koulutukselle tai kaipaatko sparrausta suunnitteilla olevaan tai jo käynnistyneeseen hankkeeseen? Onko palveluiden järjestämisessä kehittämiskohtia, joihin kaipaisit apuamme? Lähetä meille koulutus- tai konsultointipyyntö lomakkeen kautta. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viiden työpäivän kuluessa.

Koulutuksemme on kohdennettu nuorisoalan toimijoille. Tilaisuuksia voidaan järjestää sekä paikan päällä että verkon välityksellä.

Katso myös koulutus- ja webinaaritallenteita YouTube-kanavallamme. Tallenteiden avulla voit tutustua esimerkiksi Nutitilastot.fi-tilastointisovelluksen käyttöön.

Ajankohtaiset tiedot kaikille avoimista tapahtumista ja koulutuksista ovat kalenterissamme.

Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyvät koulutukset

Käytämme nuorten tieto- ja neuvontatyön koulutuksissa European Youth Information and Counselling Agency ERYICAn eurooppalaisia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksia voidaan soveltaa kansallisiin koulutustarpeisiin suunnitellusti. Jokaiseen kokonaisuuteen kuuluu myös kouluttajakoulutus, joka tulee suorittaa ennen kouluttajana toimimista. Koordinaatti vastaa ja valvoo koulutuskokonaisuuksien laadukasta ja tavoitteellista järjestämistä Suomessa ERYICAn jäsenorganisaationa. Koulutuksen suorittaneet saavat ERYICAn todistuksen.

YIntro – ensiaskeleet nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus YIntro antaa hyvän perustan nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristön moninaisuutta ja tunnistamaan nuorten tiedontarpeet. Katso tarkemmat tiedot koulutuksen esitteestä (pdf).

Digital YIntro - digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön koulutus

Digital YIntro -koulutuksessa syvennytään digitaaliseen nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Katso tarkemmat tiedot koulutuksen esitteestä (pdf).

Advanced YIntro - syventävä koulutus nuorten tieto- ja neuvontatyöstä

Advanced YIntro on koulutus nuorten tieto- ja neuvontatyössä jo pidempään työskennelleille. Katso tarkemmat tiedot koulutuksen esitteestä (pdf).

Jimmy - nuorille suunnatun tiedon välittäjä

Jimmy - nuorille suunnatun tiedon välittäjä -koulutus on tarkoitettu nuorten parissa työskenteleville. Koulutuksen aikana osallistuja perehtyy siihen, mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on arjen nuorisotyössä esimerkiksi nuorisotalolla. Lue lisää koulutuksen esitteestä (pdf).

Hankesuunnittelu

Meiltä saat tukea nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeiden suunnitteluun. Tavoitteena on toteuttaa laadukkaita hankkeita, joissa on jo suunnitteluvaiheessa mietitty muun muassa hankkeen tavoitteet ja sisällöt, resurssit, viestintä, vaikuttavuus ja raportointi sekä mitä tapahtuu hankkeen jälkeen.

Konsultointi

Voit tilata meiltä tarpeiden ja toiveiden mukaisesti räätälöityä konsultointia nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.

Menetelmät ja työkalut

Kaipaatko koulutusta hyvistä jo olemassa olevista nuorisotyöllisistä menetelmistä ja työkaluista? Tai tukea niiden kehittämiseen? Ota yhteyttä, niin rakennetaan sopiva koulutus yhdessä.

Arviointi: palveluiden laatu ja työntekijöiden osaaminen

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden laadun sekä työntekijöiden osaamisen arviointiin on olemassa valmiit, yhdessä kehitetyt työkalut: Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit sekä Osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Tilaa meiltä koulutusta niiden käyttöön!

Nuorten osallisuus palveluiden kehittämisessä

Tilaa meiltä koulutusta tai konsultointia nuorten osallisuuden edistämiseen palveluiden kehittämisessä. Nuorten osallisuuden edistäminen on kaikkien vastuulla ja sitä tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja läpileikkaavasti kaikilla tasoilla erilaisia välineitä, menetelmiä ja malleja hyödyntäen.

Vuorovaikutus ja nuorten kohtaaminen

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä kohdataan nuoria, jotka voivat olla melkein millaisessa elämäntilanteessa tahansa ja kohtaamisen teemakin voi olla melkein mikä tahansa. Lähtökohtana on tukena olevan ammattilaisen ja nuoren välinen kohtaaminen tasavertaisessa dialogissa. Jos kaipaat koulutusta vuorovaikutukseen ja nuoren kohtaamiseen, ota yhteyttä.

Vertaistoiminta

Voit tilata meiltä yhden päivän koulutuspaketin, jossa sukelletaan vertaistoiminnan lähtökohtiin, perusteisiin ja siihen, miten vertaistoimintaa voidaan toteuttaa erityisesti nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

Viestinnän suunnittelu

Mistä ja miten tavoitamme nuoret? Kuinka markkinoimme palveluamme eri kohderyhmille? Hyvä ja toimiva viestintä perustuu suunnitelmallisuuteen, johon saat tukea meiltä.

Nutitilastot.fi-sovelluksen käyttökoulutukset

Järjestämme nuorten tieto- ja neuvontatyön tilastointisovellus Nutitilastot.fi:n verkkokoulutuksia säännöllisesti. Voit myös katsoa koulutustallenteita YouTube-kanavaltamme.

Nuortenideat.fi-palvelun käyttöönotto ja hyödyntäminen

Järjestämme koulutuksia Nuortenideat.fi-palvelun käyttöön ottaneille ja käyttöönotosta kiinnostuneille organisaatioille. Käyttökoulutus sisältää esimerkiksi palvelun esittelyn, keskustelua kehittämistarpeista, markkinoinnista ja tiedottamisesta sekä teknistä koulutusta. Osallistujien toiveet koulutuksen sisältöihin otetaan huomioon päivää suunniteltaessa.