Hyppää pääsisältöön

Grooming-hanke

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeessa vahvistettiin nuorisotyöntekijöiden osaamista lasten ja nuorten seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan vastaisessa toiminnassa. Hankkeen toimenpiteet toteutettiin 1.5.2019-31.7.2020 välisenä aikana.

Nuorisotyön ammattilaisten osaamista vahvistaminen

Hankkeen keskeisin tavoite oli vahvistaa nuorisotyöntekijöiden tietoja ja taitoja käsitellä seksuaaliväkivaltaan, seksuaaliseen häirintään ja verkossa tapahtuvaan seksuaaliseen houkutteluun liittyviä asioita nuorten kanssa. Työn tueksi nuorisotyön ammattilaisille toteutettiin toimintamalleja ja tuotettiin tietoa sekä koulutuksia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Nuorisotyön ammattilaisilla tulee olla osaamista ja riittävät taidot, tiedot ja työkalut käsitellä lasten ja nuorten seksuaaliseen houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyviä asioita työssään. Nuorten parissa työskentelevillä on tarve muun muassa toimintamalleille, tiedolle ja koulutuksille, joita hankkeessa voidaan tehdä ja toteuttaa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat: 

Valtakunnallinen Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hanke rakentui vahvalle verkostomaiselle asiantuntijayhteistyölle organisaatioiden kanssa, joilla on osaamista ja kokemusta lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta.

Hankkeen yhteistyökumppaneiden lisäksi aluehallintovirastot (AVIt) tukivat hankkeen toteutusta alueellisesti. Tämä mahdollisti sen, että koulutusten kautta saavutettiin laajasti nuorisotyön ammattilaiset ja nuorten parissa toimivat eri puolilta Suomea. 

Tilaa uutiskirjeitämme

Pysy ajan tasalla Koordinaatin kuulumisista, tapahtumista, koulutuksista sekä hankkeista.

Tilaa uutiskirje!