2 posts / 0 new
Last post
Heidi
Ungdomsliv.fi-marknadsföringskampanj

På hösten påbörjar Ungdomsliv.fi-marknadsföringskampanj. Har du några bra idéer? Vilka är de bästa kanaler för en kampanj som är riktad till unga? Delta och dela dina idéer! Du kan använda signatur eller ditt namn i diskussionen.

Nimimerkkisi: 
Mika
Mika Pietilä

I finska diskussionen om marknadsföringskampanjen har vi fått redan några kommentarer och goda idéer. I finska diskussionen framkom det en idé att det skulle vara bra att få artiklar i tidningar eller magasin som ungdomar läser. Vilka skulle det vara bland svenskspråkiga ungdomar?

Topic locked