Keskipisteessä

Mitä kuuluu kentälle? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
ympäri Suomen kertovat.

Uskallamme puhua, kestämme kuulla!

Nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisy -hanke. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri

Viime vuoden aikana saimme MLL:n Varsinais-Suomen piirissä monta yhteydenottoa liittyen erilaisiin kouluissa ja netissä tapahtuneisiin seksuaalisen häirinnän tapauksiin. Samaan aikaan julkisessa keskustelussa oli – ja on edelleen - pinnalla Me too -kampanja ja keskustelut seksuaalisesta häirinnästä. Keskustelunavaukset kirvoittivat erilaisia toimijoita pohtimaan ilmiön laajuutta ja miten yleistä se on lasten ja nuorten keskuudessa. Me MLL:ssä pohdimme, miten saisimme tärkeän keskustelun siirrettyä myös joka päiväisiin kohtaamisiin ja asenteisiin ja miten voisimme ennaltaehkäistä ikäviä kohtaamisia sekä netissä että kasvotusten?

Ajatus hankkeesta lähti itämään. Elokuussa 2018 käynnistimmekin Uskallamme puhua, kestämme kuulla! Nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisy - hankkeen, jonka tiimoilta jalkaudumme tulevan vuoden aikana sekä ylä- että toisen asteen kouluihin ja oppilaitoksiin kouluttamaan oppilaita, vanhempia sekä opettajia.

Tuoreen Pelastakaa Lapset ry:n teettämän selvityksen mukaan seksuaalinen häirintä digitaalisessa mediassa on 12-17-vuotiaiden lasten ja nuorten mukaan varsin yleistä (1). Lapset ja nuoret näkevät digitaalisessa mediassa usein toisiin lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista, joka mielletään usein olevan vitsailua. Merkittävä osa pitää tekoja kuitenkin myös loukkaavina. THL:n tekemän kouluterveyskyselyn mukaan noin kolmannes yläkouluikäisistä ja toisella asteella opiskelevista tytöistä ja noin joka kymmenes saman ikäinen poika on kokenut seksuaalista häirintää (2). 10 % tytöistä ja 2 % pojista on joutunut aikuisen tekemän seksuaalisen häirinnän kohteeksi (3). Eniten häirintää tutkimusten ja selvitysten mukaan kohtaavat erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret (2).

Uskallamme puhua, kestämme kuulla! – Nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisy -hankkeessa lisätään lasten, nuorten ja aikuisten tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä ja madalletaan puheeksi ottamisen kynnystä. Lisäksi lisätään tietoisuutta myös siitä, miten lapsi tai nuori voi saada apua kohdattuaan seksuaalista häirintää. Tärkeää on myös vahvistaa nuoren mediakompetenssia ja edellytyksiä toimia sosiaalisissa medioissa. Opettajille suunnatussa koulutuksessa lisätään ammattikasvattajien tietoutta ja valmiutta kohdata seksuaalisesta häirinnästä. Koulu- ja opiskeluympäristöön luodaan toimintamalli, joka on myöhemmin monistettavissa kaikkiin peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Samalla voivat myös työyhteisöt kiinnittää entistä enemmän huomiota turvalliseen työympäristöön.

Hanke on yhteistyökouluille ja oppilaitoksille ilmainen. Hanke on saanut kehittämistukea AVIlta.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Paula Aalto: paula.aalto@mll.fi , p. 044 077 0952.

Lähteet:

1) Pelastakaa Lapset ry: Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa
2) THL:n Kouluterveyskysely
3) Helsingin yliopisto: Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset