Keskipisteessä

Mitä kuuluu kentälle? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
ympäri Suomen kertovat.

Puhu rahasta -materiaalit ammattilaisten työn tueksi

Mun talous -hanke (2013−2017) päättyi viime vuonna, mutta toiminta jatkuu Veikkauksen tuella Suomen Setlementtiliiton koordinoimana. Tavoitteena on nuorten taloudellisen osaamisen edistyminen ja velkaongelmien väheneminen. Mun talouden verkkosivuilta löydät hyödyllisiä materiaaleja ja paljon ajankohtaista tietoa, esim. aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Sivuilta löydät myös Omat rahat -palvelun, jonka avulla saa apua omaan taloudenhallintaan erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelusta saa tietoa mitä voi itse tehdä asioiden eteen ja mistä voi hakea apua.

Mun talous -hankkeen aikana havaittiin, että nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset kaipasivat ohjeita ja materiaaleja nuorten ylivelkaantumisen ehkäisyn ja taloudellisen lukutaidon edistämisen tueksi. Ammattilaiset toivoivat opasta, joka rohkaisee ottamaan raha-asiat puheeksi, kertoo hyvistä toimintamalleista ja vinkkaa parhaista käytännöistä, palveluista ja materiaaleista.

Syyskuussa 2017 julkaistu Puhu rahasta – pieni opas talouden käsittelyyn pyrkii vastaamaan näihin toiveisiin. Opas on tarkoitettu ammattilaisille tueksi ja käsikirjaksi nuorten talous- ja velka-asioiden käsittelyyn. Oppaassa kannustetaan ammattilaisia ja kasvattajia ottamaan raha-asiat puheeksi sekä käydään läpi arjen talouden hallintaan kuuluvia asioita. Oppaassa kerrotaan, miten ohjeistaa nuorta velkojen itsenäisessä selvittämisessä, esitellään velkojen järjestelykeinot ja vinkataan hyvistä toimintamalleista. Opas pitää sisällään myös keskeisen talousaiheisen sanaston ja siihen on koottu hyödyllisiä verkkosivustoja, oppaita, laskureita, maksuttomia neuvontapalveluja, pelejä ja muita työkaluja, jotka sopivat niin nuorille kuin nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille talous- ja velka-asioissa annettavan ensiavun tueksi.

Puhu rahasta -tehtäväkirja on suunnattu itsenäistyville nuorille raha-asioiden ja taloudenhallinnan tueksi. Siinä paneudutaan arjen raha-asioihin tehtävien muodossa. Tehtäväkirja on toiminnallinen apuväline, kun omilleen aikova tai jo itsenäisesti asuva nuori haluaa pohtia omaa taloudenhallintaansa. Tehtäväkirjassa on käytännön työkaluja rahankäyttöön, ja harjoitusten avulla opetellaan muun muassa, kuinka tärkeää suunnittelu ja ennakointi ovat oman talouden haltuunotossa.

Puhu rahasta -juliste rohkaisee nuoria ja ammattilaisia ottamaan raha-asiat puheeksi. Juliste on tarkoitettu kiinnitettäväksi kaikkiin tiloihin, joissa nuoria kohdataan. Juliste sopii mainiosti esimerkiksi Ohjaamon seinälle.

Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu on nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattu työväline, joka helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn. Huoneentaulu sisältää keinoja ja apukysymyksiä, kuinka ottaa asumisen asiat ja taloudenhallinta esiin asiakastapaamisen yhteydessä.

Kaikkia Puhu rahasta -materiaaleja voi tilata maksutta. Ne löytyvät myös sähköisessä muodossa Mun talouden verkkosivuilta. Mun taloutta voit seurata myös somessa. Pysy kuulolla!

Ville Kujanpää
Kehittämissuunnittelija
Mun talous -toiminta
Suomen Setlementtiliitto ry