Hyppää pääsisältöön
Kuvassa Koordinaatin henkilökuntaa koulutustilanteessa.

Kehittäminen

Koordinaatin osaamiskeskustavoitteet ja –tehtävät sisältävät myös kehittämistyötä.

Koordinaatin osaamiskeskustavoitteet ja –tehtävät sisältävät myös kehittämistyötä. Sitä toteutetaan kumppanina kansallisissa tai kansainvälisissä hankkeissa ja voivat olla myös Koordinaatin sisäisiä hankkeita. Näissä hyödynnetään usein ulkopuolista rahoituskanavia.

Koordinaatti on tällä hetkellä mukana mm. seuraavissa kehittämishankkeissa.

 

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021) 

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Tarkoituksena on vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta hyvien käytäntöjen myötä. 

Hankkeessa tuotetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytännöistä koostuva tietokanta. Tietokantaan nostetaan esimerkkejä hankkeista ja hyvistä käytännöistä viiden vuoden ajalta. Niiden kautta on tarkoitus saada kokonaisvaltainen kuva ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tilasta ja kehittämistarpeista Suomessa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan asiaa koskevia tiedotteita ja someviestintää usealla eri kielellä käytäntöjen levittämiseksi.  

Hankkeen toteuttajana on Nuorisotutkimusseura ry. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Koordinaatti.

 

DesYIgn-projekti (2019-2021)

Koordinaatti on yksi kumppani DesYIgn-projektissa, joka saa rahoituksensa Erasmus+-ohjelmasta. Projektia koordinoi ERYICA. DesYIgn-projektissa tavoitteena on pohtia miten nuorten tieto- ja neuvontapalveluita voidaan toteuttaa uudella tavalla palvelumuotoilun keinoin ja tuottaa työkaluja sekä innovatiivisia tapoja tavoittaa laajoja joukkoja nuoria. Erityisesti nuoria, joilla on riskinä joutua syrjään. Mahdollistammme uusilla palvelun tuottamisen tavoilla sen, että palvelut ovat saavutettavissa mahdollisimman helposti ja niiden taustalla on tarkoituksenmukaiset suunnitelmat, strategiat sekä rakenteet.

Projektikumppanit ovat: ERYICA (Luxembourg), Youth Work Ireland (Irlanti), Koordinaatti (Suomi), Agence Nationale pour l'Information des Jeunes (Luxembourg), Dirección General de Juventud y Deportes de Madrid (Espanja), ProMo Cymru (Wales), Aġenzija Żgħażagħ (Malta), Institut Valencià de la Joventut (Espanja) and Åbo Akademi University (Suomi). 

Lisätietoa projektista englanniksi ERYICAn verkkosivulla.

Pysy ajan tasalla Koordinaatin osaamiskeskuskuulumisista

Tilaa uutiskirje!