Kansainvälinen yhteistyö

Koordinaatti tekee laajasti kansainvälistä yhteistyötä, kuten erilaisia yhteistyöprojekteja ja koulutusyhteistyötä sekä asiantuntijavaihtoja.

ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency

Koordinaatti on nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn jäsen. ERYICA on perustettu vuonna 1986. Sen tehtävä on vahvistaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden välistä yhteistyötä Euroopassa. Tavoitteena on kehittää ja tukea tieto- ja neuvontapalveluiden rakenteita ja käytäntöjä sekä samalla lisätä palveluiden tunnettuutta. Kaikki tehtävä työ perustuu nuorten tiedontarpeisiin sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisiin periaatteisiin.

www.eryica.org

USE-IT Europe -verkosto

Koordinaatti liittyi USE-IT Europe -verkoston jäseneksi syksyllä 2012. Koordinaatti edustaa verkostossa nuorten tieto- ja neuvontapalveluita Suomessa. USE-IT -verkoston toimijat tarjoavat nuorille suunnattua, suunniteltua ja kohdennettua matkailutietoa esitteiden, karttojen ja verkkopalveluiden välityksellä. USE-IT -tuotteita suunnittelevat ja toteuttavat aina paikalliset nuoret. Tuotteet ovat ei-kaupallisia, maksuttomia ja ajan tasalla olevia.

USE-IT Europe -verkoston jäsenyydellä Koordinaatti mahdollistaa USE-IT -tuotteiden julkaisemisen Suomessa. Ensimmäinen USE-IT -kartta julkaistiin Helsingissä syyskesällä 2012. Kartan julkaisemisesta vastasi nuorten ryhmä, joka sai julkaisemiseen tukea Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmasta.

USE-IT Europe: www.use-it.travel