Henkilöstö

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Olen vastannut Koordinaatin toiminnasta vuodesta 2006, jolloin keskuksen toiminta aloitettiin. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (YAMK). Lisäksi takana on lukuisa määrä muita opintoja, kuten tiedotusoppia. Työni on kohdentunut jo hyvin varhaisessa vaiheessa viestintään sekä nuorille suunnatun tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan pariin kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Sillä tiellä olen edelleen.

Minulla on strateginen ja operatiivinen vastuu Koordinaatin toiminnasta, mikä sisältää hallinnollisten sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien lisäksi erilaisia asiantuntijatehtäviä sekä suunnittelua ja kehittämistä. Olen mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa hankkeissa monissa eri rooleissa. Nuorisotyöllisiä kiinnostuksen aiheita ovat mediakasvatus, verkkoperustainen nuorisotyö, verkkodemokratia sekä nuorten vaikuttaminen ja osallisuus. Toimin monissa nuorisotyön asiantuntijatehtävissä muun muassa mediakasvatukseen, elinikäiseen ohjaukseen ja jäsenneltyyn vuoropuheluun liittyen. Minut valittiin nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) presidentiksi kolmivuotiskaudelle huhtikuussa 2016.

Erityisasiantuntija Mika Pietilä

Olen työskennellyt Koordinaatissa syyskuusta 2007. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) sekä yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM). Nuorisotyön parissa olen aloittanut vuonna 1995. Työurani aikana ovat tulleet tutuiksi työskentely nuorisotalolla, lasten ja nuorten erilaiset kerhot, nuorten osallisuustoiminta, kulttuurinen nuorisotyö ja kansainväliset hankkeet. Nuorten tieto- ja neuvontatyö tuli työnkuvaani 1997, kun osana Kokkolan kaupungin Lasten ja nuorten kaupunki -hanketta olin perustamassa Kokkolaan nuorten tieto- ja neuvontapistettä sekä verkkopalvelua. Sen jälkeen olen päässyt tekemään ja kokemaan hyvin monenlaista niin Suomessa kuin muissa Euroopan maissa nuorten tieto- ja neuvontatyön saralla.

Työni Koordinaatissa on monipuolista. Suunnittelen ja toteutan erilaisia koulutuksia sekä seminaareja, teen konsultointia, osallistun monialaisiin asiantuntijaryhmiin sekä valmistelen ja toteutan kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita.

Projektisuunnittelija Merja-Maaria Oinas

Olen työskennellyt valtakunnallisessa Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä –hankkeessa projektisuunnittelijana elokuusta 2019 lähtien. Aiemmin toimin hankkeen valmistelevissa tehtävissä. Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri (KM) ja opiskellut pääaineena kasvatuspsykologiaa. 

Työtehtäväni ovat monipuolisia ja niihin kuuluvat muun muassa hankkeeseen liittyvät viestinnälliset tehtävät, koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen (verkossa ja kasvotusten), materiaalien ja menetelmien suunnittelu, kehittäminen ja tuottaminen nuorten parissa työskenteleville sekä verkostoyhteistyö hankekumppaneiden kanssa. 

Työskentelin Koordinaatissa suunnittelijana vuosina 2008-2018. Vastasin tuolloin ensisijaisesti valtakunnallisesta nuorille suunnatusta verkkovaikuttamispalvelusta. Lisäksi olen kouluttanut lasten ja nuorten mediakasvatukseen ja mediamaailmaan liittyvistä teemoista vuodesta 2006 lähtien.

Suunnittelija Jemina Kakko

Aloitin työskentelyn Koordinaatin suunnittelijana huhtikuussa 2019. Koulutukseltani olen restonomi (AMK).

Tehtäviini kuuluvat Koordinaatin tilaisuuksien, kuten koulutusten ja tapahtumien suunnittelu ja niihin liittyvät käytännön järjestelyt. Vastaan myös näiden tapahtumien viestinnästä, tilaisuuksiin liittyvistä kilpailutuksista ja hankinnoista sekä asiantuntija- ja tukipalveluista asiakasryhmille ja verkostoille.

Suunnittelija Pirjo Kovalainen

Olen työskennellyt Koordinaatissa suunnittelijana toukokuusta 2019 lähtien. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Nuorisotyön ja nuorten parissa olen työskennellyt vuodesta 1988, mm. nuorisokahvilassa, erityisnuorisotyössä sekä nuorisokodissa. Nuorten tieto- ja neuvontatyön pariin päädyin vuonna 1999, jolloin aloitin työni tietopalveluohjaajana Oulun nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napissa. Välillä työskentelin myös Oulun nuorisopalvelujen koordinoimassa kehittämishankkeessa projektipäällikkönä kehittäen paikallista verkkopalvelua ja Napin alueellisia palveluja Oulun kaupungissa. Vuonna 2011 siirryin kahdeksaksi vuodeksi Oulun seudun nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinaattoriksi.

Työni Koordinaatin suunnittelijana keskittyy ensisijaisesti valtakunnallisen Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelun koordinointiin ja kehittämiseen. Koordinointitehtävään kuuluvat mm. Nuortenideat.fi-palvelun asiantuntija- ja tukipalveluiden tuottaminen, palvelun ylläpito-, arviointi- ja kehittämistyö sekä sidosryhmäyhteistyö nuorten osallisuuden edistämiseksi. Muita työtehtäviäni Koordinaatissa ovat koulutussuunnittelu ja kouluttajana toimiminen nuorten tieto- ja neuvontatyön aiheissa sekä muita Koordinaatin palveluihin liittyviä tehtäviä.

Suunnittelija Riina Papinaho

Olen työskennellyt Koordinaatissa helmikuusta 2018 alkaen. Aluksi työskentelin tietopalveluohjaajana ja syyskuussa 2019 aloitin työt suunnittelijan tehtävässä. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK).

Tehtäviini kuuluu nuorten tieto- ja neuvontatyön sisältöjen suunnittelu ja kouluttaminen. Toimin asiantuntijatehtävissä erilaisissa työryhmissä, hankkeissa sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyössä. Vastaan valtakunnallisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Nuortenelämä.fi:n koordinoinnista, ylläpidosta ja asiakaspalvelusta sekä palvelun sidosryhmäyhteistyöstä.

Koordinoin valtakunnallista nuorten tieto- ja neuvontatyön tilastointisovellusta (nutitilastot.fi). Osallistun sidosryhmien kanssa sovelluksen kehittämistyöhön ja vastaan sovelluksen käyttäjätilastojen raportoinnista. 

Yhteystiedot