Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

02.07.2018 10:21

Verkkovaikuttamista oppimassa

Aloitin työni Koordinaatissa maaliskuun puolessa välissä. Hyppäsin mukaan tiimiin varsin mielenkiintoisessa vaiheessa, sillä syksylle on tulossa monta tapahtumaa ja projektia, joiden tekeminen on jo eri vaiheissa. Osa omaa työnkuvaani on nimittäin juurikin koulutusten ja tapahtumien organisointi ja toteuttaminen, joten hyppäsin mukaan suoraan pallomereen. Toimetonta hetkeä ei varmasti ehdi syntymään tulevalla kesälomakaudellakaan.

27.06.2018 14:28

Back to basics

Koordinaatin yksi tehtävistä on kehittää nuorten tieto- ja neuvontatyötä, lisätä ymmärrystä työmuodosta ja edistää palveluiden saatavuutta. Tätä työtä tehdään pääasiassa Suomessa, mutta aina välillä matka käy myös ulkomaille näissä samoissa tehtävissä.

Juhannusviikolla järjestettiin kansallinen nuorten tieto- ja neuvontatyön seminaari Vinnytsiassa, Ukrainassa. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Euroopan neuvosto, ERYICA sekä nuorisoasioista ja -työstä vastaava ministeriö Ukrainasta. Koordinaatti osallistui kutsuttuna seminaariin.

13.03.2018 15:03

Ulos kuplasta, osa II

Mika pohti edellisessä blogikirjoituksessaan kansainvälistä työskentelyä ja sen roolia oppimisen, osaamisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen tukena. Jaan Mikan ajatukset täysin, sillä kansainvälinen työskentely opettaa valtavasti ja tuo uusia näkökulmia niin omaan työskentelyyn kuin muillekin jaettavaksi. Jatkan siis samasta aiheesta.

05.03.2018 23:12

Ulos omasta kuplasta - kannattava panostus

Osallistuin viime viikolla ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) järjestämään asiantuntijatapaamiseen. Aiheena olivat ERYICAn koulutuskonseptit, erityisesti niiden kehittäminen vastaamaan paremmin nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevien nuorisotyön ammattilaisten tarpeita. Haastava, mutta todella antoisa ja tuloksekas kaksi työpäivää. Kyseinen kaksi päiväinen tapaaminen oli toki lähtölaukaus pidempiaikaiselle kehitystyölle. Tulokset ovat konkreettisesti nähtävissä seuraavien vuosien aikana.

04.04.2017 07:45

EU:n nuorten konferenssi Maltalla

EU:n nuorten konferenssin tavoite oli tuottaa monitahoisen osallistujajoukon intensiivisellä työskentelyllä ja aidolla vuoropuhelulla konkreettisia suosituksia ja työkaluja siihen, millaisin toimenpitein voidaan tukea nuorten sitoutumista yhä moninaisempaan Eurooppaan ja tarjota heille mahdollisuuksia rakentaa hyvää elämää.

27.02.2017 12:08

Nuorten liikkuvuus: hyödyt ja hidasteet

Helmikuun 9. päivänä Luxembourgin yliopisto ja ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) järjestivät yhteistyössä Open Dialogue Day on Youth Mobility and Youth Transitions -seminaarin Brysselissä osana MOVE-projektia (2015–2018), jossa ERYICA on kumppanina. Päivään osallistui muun muassa nuorisotyöntekijöitä, poliittisia päätöksentekijöitä ja runsaasti muita nuorten liikkuvuusasioiden kanssa työskenteleviä tahoja.

23.01.2017 12:47

Kansainvälisyys Koordinaatin toiminnassa

Kansainvälisyys on aina ollut keskeinen osa Koordinaatin työntekijöiden tehtäviä ja jokapäiväistä työtä. Kansainvälinen yhteistyö ja yhdessä tekeminen eurooppalaisten kollegojen, verkostojen ja organisaatioiden kanssa ei ole erillinen saareke tavoite- ja tehtäväkokonaisuudessamme, vaan yhtä olennainen osa työtämme kuin mikä tahansa muu työllemme määritelty osa-alue.

03.10.2016 21:00

Siltaa rakentamassa

Osallistuin viime viikolla monen muun nuoren ja nuorten parissa työskentelevän tavoin pohjoismaiseen nuorisokonferenssiin Sillat-Broar Helsingissä. Nuorisokonferenssi oli yksi Suomen Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.

19.08.2016 12:48

Verkkovaikuttaminen meillä ja muualla

Yksi Koordinaatin tärkeä tehtävä on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista. Keskeinen osa työkenttäämme on nuorten verkkovaikuttaminen, sillä vastaamme Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelun kansallisesta koordinoinnista ja tukipalveluista yhteistyössä oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

01.07.2016 10:21

Kansainvälisyys avartaa

Vielä ennen kesälomaa kirjoitan tänne blogiimme. On kevään aikana jäänyt muutamia omia blogivuoroja väliin, joten nyt pitää hiukan sitä aukkoa paikata. Olen viimeisen työviikon aikana ennen lomaa viimeistellyt Challengies and Opportunities of Youth Information and Counselling in a Digital Era -seminaarin raporttia. Seminaari järjestettiin 19.-22.4.2016 Helsingissä Erasmus+ Youth in Action ohjelman tuella.