Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

19.04.2018 16:28

Miten varmistaa palvelun näkyvyys?

Kun Nuortenideat.fi-palvelu on otettu käyttöön, palvelun toiminnallisuudet ja markkinointi ovat keskeisiä asioita, joista tulee kysymyksiä. Toimivat menetelmät ja vinkit ovat apuna oman työn suunnittelussa ja palvelun lanseeramisessa. Tämä pätee toki muihinkin nuorille suunnattuihin palveluihin. Miten varmistaa palvelun näkyvyys?

12.01.2017 12:03

Demokratiakasvatus ja demokraattinen toimintakulttuuri

Tiedätkö, mitä on demokratiakasvatus? Tiedätkö, mitkä ovat sen tavoitteet? Tiedätkö, että sinä voit olla demokratiakasvattaja?

23.11.2016 15:40

Nuortenideat.fi:n uusi yhteyshenkilö

Hyppäsin marraskuun alussa Merja-Maarian paikalle siksi aikaa, kun Merja-Maaria on muissa maisemissa. Työskentelin Merja-Maarian sijaisena Koordinaatissa myös vuosina 2012–2013. Työtehtäväni olivat silloin monipuolisia ja mielenkiintoisia, joten on ollut mukava palata Koordinaattiin. Tässä välissä olen ehtinyt tehdä kaikenlaista, mutta pääsääntöisesti olen työskennellyt opettamisen, kouluttamisen ja markkinoinnin parissa. Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet sekä demokratiakasvatus ovat minulle tärkeitä asioita.

14.09.2016 15:38

Verkostot ja viestiminen

Markkinointi ja palveluiden näkyvyys ovat olleet lähiaikoina Koordinaatin agendalla, sillä kävimme vastikään kouluttautumassa muun muassa hakukonelöydettävyydestä sekä YouTube- ja bannerimainonnasta. Koulutuksen myötä tuli tarkemmin pohdittua, miten Nuortenideat.fi-palvelua voisi pitää aiempaa paremmin esillä ja miten tukea erityisesti sitä käyttävien organisaatioiden edustajia, joiden vastuulla on markkinointi ja viestintä paikallisella tasolla.

19.08.2016 12:48

Verkkovaikuttaminen meillä ja muualla

Yksi Koordinaatin tärkeä tehtävä on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista. Keskeinen osa työkenttäämme on nuorten verkkovaikuttaminen, sillä vastaamme Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelun kansallisesta koordinoinnista ja tukipalveluista yhteistyössä oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

19.05.2016 17:06

Verkkopalvelun kehittämistyö kiinnosti nuoria

Työpaja Nuortenideat.fi-palvelun kehittämisestä järjestettiin Helsingissä 19.5. oikeusministeriön tiloissa. Paikalle kutsuttiin vaikuttamispalvelua käyttäviä nuoria ja organisaatioiden edustajia. Iloksemme Nuortenideat.fi:n kehittämisestä kiinnostuneita pääsi paikalle yhteensä 18 henkilöä huolimatta kiireisestä toukokuusta! Iso kiitos työpajaan osallistuneille.