Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Tool Fair - hyviä käytäntöjä, uusia kontakteja

Suomen EU-puheenjohtajakauden virallinen oheisohjelma kokosi yli sata eurooppalaista nuorisotyön ammattilaista Rovaniemelle marraskuun alussa. Minulla oli myös ilo olla mukana yhtenä suomalaisista nuorisotyön ammattilaisista, jotka pääsivät mukaan esittelemään hyvää käytäntöä, oppimaan muiden käytännöistä sekä luomaan uusia kontakteja.

Tool Fair on tapahtuma, jossa esitellään nuorisotyön parhaita käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa. Rovaniemen tapahtuman teemana oli "know-how”, jolla viitattiin erityisesti nuorisotyön osaamiseen. Monissa keskusteluissa nousi esille se, kuinka Suomessa nuorisotyöllä on pitkä historia ja kuinka nuorisotyöllä on meillä tunnustettu ammatillinen asema. Näin ei kaikkialla ole missään nimessä.

Ohjelmassa oli paljon keskusteluja, työpajoja ja vertaisoppimista. Itse jaoin kokemuksia siitä, kuinka nuorisotyössä voidaan tunnistaa ja ehkäistä seksuaalista houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa. Työpaja liittyi Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeen toimintoihin sekä suunnitelmiin, mitä hankkeessa vielä tullaan toteuttamaan. Keskustelu seksuaalisesta houkuttelusta ja nuorisotyön ammattilaisten rooli sen tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä herätti todella paljon keskustelua ja pohdintaa. Monet kysymykset liittyivät nuorisotyön ammattilaisten asemaan ja työn luonteeseen ja siihen, millä tasolla nuorisotyössä tulee olla tuntemusta aiheesta.

Minulle merkityksellisin kokemus Tool Fairissa oli työpajasta saatu palaute. Jokaisella työpajavetäjällä oli henkilökohtainen valmentaja, joka jo ennen varsinaista työpajaa valmensi ja antoi tukensa työpajan valmistelussa. Merkityksellistä erityisesti oli työpajasta saatu henkilökohtainen palaute. Työssäni järjestän paljon koulutuksia ja toimin itse usein kouluttajana. Palautetta saa tietysti osallistujilta, mutta harvoin toiselta ammattilaiselta, joka tarkastelee tarkemmin prosessia, toimintatapoja ja menetelmiä. Nyt tiedän, mitä kohtia omassa toiminnassani kouluttajana tulee vahvistaa ja mitkä ovat vahvuuksiani.

Tool Fair tarjosi lisäksi valtavan hyvän mahdollisuuden tavata kollegoita Suomesta ja muualta Euroopasta. Käyntikorttikoteloni täyttyi uusista yhteystiedoista, ja sähköpostia uusista hankeideoista on lähetelty jo puolin ja toisin.

Järjestyksessään 14. Tool Fair toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa. Sen järjestelyistä vastasivat Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut, eurooppalainen nuorisoalan resurssikeskus SALTO ja Opetushallituksen Erasmus+ kansallinen toimisto.

Terveisin
Mika

Kuva työpajasta Tool Fair -tapahtumassa.