Blogi

Koordinaatin henkilökunta on paitsi liikkuvaista, myös pohtivaista sorttia. Vapaata ajatusten jakamista ja keskustelun herättämistä varten kirjoitamme viikoittain julkaistavaa blogia. Blogissa pohdimme omaa työtämme ja työrooliamme sekä avaamme hieman, millaisista asioista ja työtehtävistä arkemme koostuu. Kommenttikentässä on aina tilaa huomioille ja kysymyksille, joten osallistu rohkeasti!

Blogin kirjoittajat

Suomenlahden molemmin puolin

Koordinaatin ja Viron nuorisotyön keskus ENTK:n sekä ohjaus- ja valmennusalan toimija Wisecoachin kanssa yhteistyössä toteuttama nuorten tieto- ja neuvontatyön koulutusohjelma Youth Information Development and Networking lähenee loppuaan. ¾ koulutusohjelmasta on käyty läpi ja viimeinen lähitapaaminen odottaa oppivia osallistujiaan kesäkuussa. Koulutusohjelma on pyörinyt tammikuusta lähtien tahdilla lähitapaaminen-per-kuukausi. Opiskelu ei tosin keskity pelkästään lähitapaamisiin, vaan erilaiset välitehtävät pitävät osallistujat kiireisinä myös tapaamisten välillä. Myös Koordinaatin uudehko Moodle-oppimisympäristö on päässyt koulutusohjelman aikana tehokkaaseen käyttöön!

Koulutusohjelma koostuu Eryican (European Youth Information and Counselling Agency) koulutuksista YIntro, Digital YIntro ja Advanced YIntro. Koulutuksen edetessä näistä alkaa hahmottua osallistujalle selkeä kokonaisuus. Koulutusohjelman tarkoituksena on lisätä kouluttajien määrää, joista on tällä hetkellä pulaa. Suomalaisten osallistujien osallistumisen edellytyksenä onkin, että he sitoutuvat toimimaan kouluttajina. Viron osalta tarkoituksena on lisäksi nostaa nuorten tieto- ja neuvontatyön osuutta nuorisotyössä.

Kouluttajien välinen yhteistyö koulutusten aikana on ollut toimivaa. Sisällöt, kouluttajien vuoronvaihdot ja luonteva yhteistyö näkyvät osallistujille onnistuneina koulutuspäivinä. Ilmapiiri on rento ja salliva, mutta samalla selkeäsi kehittymiseen tähtäävä. On ollut hienoa seurata kanssaosallistujien kehittymistä (ehkäpä omaakin), itsetunnon vahvistumista ja yhteistyötä riippumatta kansalaisuudesta ja omista nuorisotyöllisistä lähtökohdista. Ryhmädynamiikka on kehittynyt ja osallistujat ovat selkeästi rentoutuneet. Puheensorina käy edelleen sekä viroksi että englanniksi, mutta tulkkaajia löytyy onneksi sekä kouluttajista että osallistujista. Omasta näkökulmasta koulutusohjelman parasta antia – itse koulutuksen ydinsisällön lisäksi – on ollut oppia pala palalta hahmottamaan myös sitä nuorisotyön kirjoa, jota naapurimaassamme tehdään. Nuorten tieto- ja neuvontatyö ei välttämättä näyttäydy kovin tuttuna naapurimaan nuorisotyöntekijöille, mutta selkeä kiinnostus sitä kohtaan on huomattavissa.

Koulutusohjelman innostunut ja välitön ilmapiiri tekee opiskelusta motivoivaa. Mieleen palautuu vanha sanonta: minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa! Tässä koulutusohjelmassa tuskin käy niin.